Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

FİNANSAL GELİŞMENİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Uluslalarası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.15, ss.649-659, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDI: BİST 100’DE BİR ARAŞTIRMA

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.48, ss.175-198, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Relationship Between Profit and Export Performance Revisited: Evidence from Turkish Companies

International Journal of Economics and Financial Issues, cilt.6, ss.1035-1037, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Earning Persistence in Turkey: Evidence from Turkey’s Largest Industrial Enterprise

Research Journal of Finance and Accounting, cilt.7, ss.58-61, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RE-EXAMINING PROFIT PERSISTENCE IN THE TURKISH ENERGY MARKET: EVIDENCE FROM PANEL AUTOREGRESSIVE-DISTRIBUTED LAG

International Journal Business Quantitative Economics and Applied Management Research, cilt.2, ss.53-59, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Determinants of Earnings in Turkey Evidence from Panel Analysis

International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, cilt.6, ss.123-126, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇEVRESEL MALYETLERN MAMULLERE YÜKLENMESNDE KULLANILAN DAGITIM ANAHTARLARININ SEÇMNDE ANALTK HYERARS YÖNTEM VE BR UYGULAMA

Süleyman Demirel Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.241-260, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Maliyet Kontrol Sistemi Olarak JIT Üretim Sistemi ve Muhasebe Uygulamaları

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.3, sa.1, ss.129-146, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)