Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2011 Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Temel Tıp Bilimleri , Anatomi, Türkiye

 • 2002 - 2005 Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Temel Tıp Bilimleri , Anatomi, Türkiye

 • 1997 - 2001 Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji , Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007 Doktora

  Bir Antianjiogenik Faktör Olan Interleukin-12’nin Umblikal Kord’dan Elde Edilen Endotel Hücreleri Üzerine Etkileri

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi

 • 2004 Yüksek Lisans

  Interleukin-12’nin embriyonik vitellus kesesi damarlanması üzerine etkisi

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi

Yabancı Diller

 • B1 Orta Almanca

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2013DTI ile Beyin Parselasyon ve Ttraktografi Hazırlama Kursu

  Sağlık ve Tıp , Erciyes Üniversitesi

 • 2013Ölçme ve Değerlendirme Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Erciyes Üniversitesi

 • 2012Eğitim Becerileri Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Erciyes Üniversitesi

 • 20102. Stem Cell Semineri ve Uygulamalı Doku Kültürü Kursu

  Sağlık ve Tıp , Erciyes Üniversitesi

 • 2009Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Kursu

  Sağlık ve Tıp , Kocaeli

 • 2006Tıbbi Fotoğrafçılık Kursu

  Sağlık ve Tıp , Ankara Üniversitesi

 • 2005Araştırmalar: Bilgi Üreten Topluma Geçiş Sempozyumu

  Sağlık ve Tıp , Dokuz Eylül Üniversitesi (TÜBİTAK Destekli)

 • 2005Manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi görüntüleri

  Sağlık ve Tıp , Stereoloji derneği

 • 2004Erciyes University School of Medicine Certificate of Attendance

  Sağlık ve Tıp , Erciyes Üniversitesi