Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Mayıs 2006Valethamate bromidin doğum eylemini hızlandırmadaki etkisi: Plasebo kontrollü çift kör bir çalışma

    Beşinci Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 124

h-indeksi (WOS): 7