Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2014 - 201414.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 - 20146.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 - 2013Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Doğu Anadolu Çalıştay ve Sempozyumu

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2013 - 2013IV. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2008 - 20082.Çukurova Ürojinekoloji Sempozyumu

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2006 - 200610.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2005 - 20053.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Mayıs 2006Valethamate bromidin doğum eylemini hızlandırmadaki etkisi: Plasebo kontrollü çift kör bir çalışma

  Beşinci Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 134

h-indeksi (WOS): 7