Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

OECD Ülkelerinde Ticari Açıklık Yakınsaması: Phillips-Sul Kulüp Yakınsama Analizi

Turkish Studies - Economics, Finance, Politics, vol.15, no.1, pp.277-288, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ARE SHOCKS TO TURKEY S TOURIST ARRIVALS PERMANENT

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, no.24, pp.30-39, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship between FDI and Regional Economic Integrations An Empirical Analysis of BSEC Countries

International Journal of Advances in Management and Economics, vol.5, no.1, pp.1-12, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Multivariate granger causality between electricity generation exports prices and economic growth in Turkey

International Journal of Energy Economics and Policy, vol.3, pp.41-51, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

İktisadın Yeni Coğrafi Açılımı Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.30, pp.235-255, 2011 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Kalkınma Ajanslarının İdari Teşkilat İçindeki Yeri

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.35, pp.175-198, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TURİZM SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMİ VE COVID-19 PANDEMİSİNİN ETKİLERİ

Econder 2020, II. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kastamonu, Turkey, 22 July 2020, pp.192 Creative Commons License

DIŞSALLIK BAĞLAMINDA ÇEVRE SORUNLARI: KAYSERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 26 - 28 April 2019

INVESTIGATION THE CONVERGENCE OF FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION: AN APPLICATION FOR OECD COUNTRIES

Uluslararası Avrupa Bilim, Sanat ve Kültür Konferansı, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 12 - 14 October 2018, pp.26

Sürdürülebilir Kalkınma, İklim Değişikliği ve Göç İlişkisi

EconAnadolu 2017, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.150

Multivariate Granger Causality Between Electricity Generation Exports Prices and Economic Growth in Turkey

CS: Energy 2013, International Conference on Energy Economics and Policy, Nevşehir, Turkey, 16 - 18 May 2013

Testing the Random Walk Hypothesis for Turkish Tourism in the Case of Visitor Arrivals

Athens Tourism Symposium: International Scientific Congress on Current Trends in Tourism Management and Tourism Policy, Atina, Greece, 2 - 03 February 2011

TR72 Alt Bölgesi'nde Kisi Basına Gelir Esitsizliginin Kalıcılıgı: Panel Birim Kök Analizi ile Bir Degerlendirme

Bozok Üniversitesi Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 7 - 09 October 2010, pp.319-325

Kayseri’de Mobilya Sektörünün Yeri ve Sorunları

Kayseri Ekonomisi Sempozyumu 2, Kayseri, Turkey, 11 March 2004

Books & Book Chapters

OECD ÜLKELERİNİN TURİZM GELİRLERİNE YÖNELİK PHILLIPS SUL KULÜP YAKINSAMA ANALİZİ İLE BİR DEĞERLENDİRME

in: İŞLETME ve FİNANS YAZILARI-IV, Cem Kartal, Melik Kamışlı, Editor, BETA Basım Yayım, İstanbul, pp.248-261, 2020

INVESTIGATION THE CONVERGENCE OF FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION: AN APPLICATION FOR OECD COUNTRIES

in: RECENT ECONOMIC APPROACHES FINANCIAL CORPORATE POLICY, Coban, S., Dalpour, S. W., Marangoz, C., Bulut, E., Editor, IJOPEC Publication Limited, pp.57-69, 2019

İklim Değişikliğinin Göç Hareketleri Üzerine Etkileri

in: Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Sosyo-Ekonomik Etkileri, Atik H., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.220-229, 2017

İklim Değişikliğinin Göç Hareketleri Üzerine Etkileri

in: Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Sosyo-Ekonomik Etkileri (Prof. Dr. Mehmet Ali BİLGİNOĞLU’na Armağan), Hayriye Atik, Editor, Nobel, Ankara, pp.232-257, 2017

Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Giderilmesine Yönelik Politikalar: Kayseri Alt Bölgesi Üzerine Bir Uygulama

in: 2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi: Yapısal Dönüşümler, Ana Sorunlar ve Çözüme Yönelik Politika Önerileri, Hayriye Atik, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.239-259, 2013

Kalkınma Ajansları Üzerine Bibliyografya Denemesi

in: Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Örgütleri: Kalkınma Ajansları, Akgül B., Uzay N., Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.757-768, 2010