Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2007 Post Doktora

  Universitaet Basel (University Of Basel), Medical Faculty, Neuropsychopharmacology, İsviçre

 • 2002 - 2006 Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Fakültesi Fizyoloji Abd, Türkiye

 • 1999 - 2002 Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Fakültesi Fizyoloji Abd, Türkiye

 • 1995 - 1999 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2006 Doktora

  Sirkadiyen ritme bağlı olarak fizyolojik melatonin seviyesindeki değişikliklerin beyin ve göz dokusunda antioksidan önemi

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Fakültesi Fizyoloji Abd

 • 2002 Yüksek Lisans

  Endotoksemi oluşturulmuş sıçanlarda melatoninin antioksidan etkisi ve eritrosit deformabilitesi ile ilgisi

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Fakültesi Fizyoloji Abd

Yabancı Diller

 • A1 Başlangıç İspanyolca

 • B1 Orta Almanca

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2010I. Ulusal Genetik ve Biyoteknoloji Çalıştayı

  Sağlık ve Tıp , Kayseri

 • 2009• Pre-Conference Toxicology Workshop

  Sağlık ve Tıp , Malezya

 • 2009Farmakoloji Asistanı ve Uzmanlarına Yönelik Farmakovijilans Sempozyumu

  Sağlık ve Tıp , Kayseri

 • 2009TÜBA IV. Kök Hücre Sempozyumu

  Sağlık ve Tıp , Ankara

 • 2009• Eczacılık Fakültelerindeki Farmakologlar için Akılcı ilaç Kullanımı Eğitici Eğitimi Kurs

  Sağlık ve Tıp , Istanbul

 • 2009• Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu

  Sağlık ve Tıp , Kayseri

 • 2007Eğitim Becerileri Kursu

  Sağlık ve Tıp , Kayseri

 • 2007DNA Hasarı, Onarımı ve Hastalıklarla İlişkisi Kursu

  Sağlık ve Tıp , Izmir

 • 2006• 4th Internatıonal Postgraduate Educational Course on Chronobiology and Chronomedicine

  Sağlık ve Tıp , Kapadokya

 • 20035th Unesco/Costam/SFRR (Malaysia/Asian) Workshop

  Sağlık ve Tıp , Malezya

 • 2002Free Radical School on Measurement of Free Radicals

  Sağlık ve Tıp , Istanbul

 • 2002Eurosummer School on Bıorheology

  Sağlık ve Tıp , Bulgaristan

 • 2001• Congress and Workshop of Current Concept in Hematology-Oncology and Experimental Tumorigenesis

  Sağlık ve Tıp , Kayseri

 • 2000Hematoloji Birinci Basamak Kursu

  Sağlık ve Tıp , Izmir

 • 2000Experimental and Clinical Research Workshop

  Sağlık ve Tıp , Kayseri

 • 2000Alzheimer Hastalığı; Multidisipliner Yaklaşımlar, Temel İlkeler, Klinik Yaklaşımlar Çalıştayı

  Sağlık ve Tıp , Ankara

 • 1999Ege Çalıştayı TUBAS

  Sağlık ve Tıp , Ege Üniversitesi