Education Information

Education Information

 • 2007 - 2007 Post Doctorate

  Universitaet Basel (University of Basel), Medical Faculty, Neuropsychopharmacology, Switzerland

 • 2002 - 2006 Doctorate

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Fakültesi Fizyoloji Abd, Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Fakültesi Fizyoloji Abd, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Sirkadiyen ritme bağlı olarak fizyolojik melatonin seviyesindeki değişikliklerin beyin ve göz dokusunda antioksidan önemi

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Fakültesi Fizyoloji Abd

 • 2002 Postgraduate

  Endotoksemi oluşturulmuş sıçanlarda melatoninin antioksidan etkisi ve eritrosit deformabilitesi ile ilgisi

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Fakültesi Fizyoloji Abd

Foreign Languages

 • A1 Beginner Spanish

 • B1 Intermediate German

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2010I. Ulusal Genetik ve Biyoteknoloji Çalıştayı

  Health&Medicine , Kayseri

 • 2009• Pre-Conference Toxicology Workshop

  Health&Medicine , Malezya

 • 2009TÜBA IV. Kök Hücre Sempozyumu

  Health&Medicine , Ankara

 • 2009Farmakoloji Asistanı ve Uzmanlarına Yönelik Farmakovijilans Sempozyumu

  Health&Medicine , Kayseri

 • 2009• Eczacılık Fakültelerindeki Farmakologlar için Akılcı ilaç Kullanımı Eğitici Eğitimi Kurs

  Health&Medicine , Istanbul

 • 2009• Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu

  Health&Medicine , Kayseri

 • 2007Eğitim Becerileri Kursu

  Health&Medicine , Kayseri

 • 2007DNA Hasarı, Onarımı ve Hastalıklarla İlişkisi Kursu

  Health&Medicine , Izmir

 • 2006• 4th Internatıonal Postgraduate Educational Course on Chronobiology and Chronomedicine

  Health&Medicine , Kapadokya

 • 20035th Unesco/Costam/SFRR (Malaysia/Asian) Workshop

  Health&Medicine , Malezya

 • 2002Free Radical School on Measurement of Free Radicals

  Health&Medicine , Istanbul

 • 2002Eurosummer School on Bıorheology

  Health&Medicine , Bulgaristan

 • 2001• Congress and Workshop of Current Concept in Hematology-Oncology and Experimental Tumorigenesis

  Health&Medicine , Kayseri

 • 2000Hematoloji Birinci Basamak Kursu

  Health&Medicine , Izmir

 • 2000Experimental and Clinical Research Workshop

  Health&Medicine , Kayseri

 • 2000Alzheimer Hastalığı; Multidisipliner Yaklaşımlar, Temel İlkeler, Klinik Yaklaşımlar Çalıştayı

  Health&Medicine , Ankara

 • 1999Ege Çalıştayı TUBAS

  Health&Medicine , Ege Üniversitesi