Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The seroprevalence of brucellosis among undiagnosed family members of brucellosis positive patients

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.18, no.5, pp.620-625, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

The Effect of Combinations of Antimycotics on Systemic Candidiasis in a Mouse Model

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.27, no.4, pp.334-337, 2010 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Seroprevalence of hepatitis B and C viruses, and syphilis infection among wedding couples.

SAUDI MEDICAL JOURNAL, vol.30, pp.541-545, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Enterobiasis among Preschool Children: a Study from Kayseri, Turkey

JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.61, no.6, pp.482-483, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Activity of propolis in an experimental model of Pneumocystosis

SAUDI MEDICAL JOURNAL, vol.29, no.8, pp.1115-1118, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Nasal carriage of Staphylococcus aureus in healthy preschool children

JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.61, no.1, pp.70-72, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Carriage rate of Haemophilus influenzae among preschool children in Turkey

Japanese Journal of Infectious Diseases, vol.60, no.4, pp.179-182, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Carriage rate of Haemophihis influenzae among preschool children in Turkey

JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.60, no.4, pp.179-182, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Sağlık personelinin sağlık riskleri ve hastane enfeksiyonları ile ilgili bilgi düzeyleri ve uygulamaları

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, pp.6-11, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Personelinin Sağlık Riskleri ve Hastane Enfeksiyonları ile Bilgi Düzeyleri ve Uygulamaları

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.2, pp.6-11, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin hastane enfeksiyonları ile ilgili bilgi düzeyleri

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, pp.17-21, 2014 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Hastane Enfeksiyonları ile İlgili Bilgi Düzeyleri

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.1, pp.17-21, 2014 (Other Refereed National Journals)

sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin hastane nefeksiyonları ile ilgili bilgi düzeyleri

düzce üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü derg, 2014 (Other Refereed National Journals)

Hastane çalışanlarında Staphylococcus aureus nazal taşıyıcılığı ve indüklenebilir klindamisin direnci

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.2, 2013 (Other Refereed National Journals)

Prevalence of Tinea capitis in Primary School Children

Int j med invest, vol.1, no.2, pp.104-110, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

prevalance of tines capitis in primary school children

international journal of medical investigation, vol.1, no.2, pp.104-110, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Prevalans of Tinea capitis in Primary School Children

International Journal of medical Investigation, vol.1, no.2, pp.104-110, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hastane Çalışanlarında Staphylococcus aureus Nazal Taşıyıcılığı ve İndüklenebilir Klindamsin Direnci

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, pp.1-4, 2013 (National Refreed University Journal)

The effect of combinations of Antimycotics in a Mouse Model of Systemic Candidiasis

Trakya Med J, vol.22, no.4, pp.334-337, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sivas Belediyesi temizlik işçilerinde HBV, HCV ve HIV seroprevalansı

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.66, no.3, pp.101-105, 2009 (Other Refereed National Journals)

İdrar örneklerinden izole edilen Gram negatif bakteriler ve antibiyotiklere duyarlılıkları

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, pp.122-125, 2008 (Other Refereed National Journals)

Okul öncesi çocuklarda penisilin dirençli Streptococcus pneumoniae taşıyıcılığının araştırılması

türkiye klinikleri pediatri dergisi, vol.17, pp.164-168, 2008 (Other Refereed National Journals)

kayseri ili kirsalindaki sekiz ilkögretim okulunda pediculus capitis prevalansi

Türkiye parazitoloji dergisi, vol.30, no.2, pp.112-114, 2006 (Other Refereed National Journals)

Kayseri İli kırsalındaki sekiz ilköğretim okulunda Pediculus capitis prevalansı

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, vol.30, pp.112-114, 2006 (National Refreed University Journal)

The prevalence of Pediculus capitis in students of eight primary schools in the rural area of the Kayseri province Kayseri ili kirsalindaki sekiz ilköǧretim okulunda Pediculus capitis prevalansi.

Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Derneǧi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, vol.30, no.2, pp.112-114, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

The in-vitro effects of antifungal agent combinations against Candida albicans.

Journal of ANKEM 14 (1): 15-20, 2000., vol.14, no.1, pp.15-20, 2000 (Other Refereed National Journals)

Otomikoza neden olan mantar turleri

Turk Mikrobiol Cem Derg, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Klinik örneklerden izole edilen maya suşlarının çeşitli antifungal ajanlara duyarlılığı ve E test yöntemi

3. Antimikrobik Kemoterapi Günleri: Klinik-laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikleri Kongresi, Aydın, Turkey, 16 - 22 May 1997, pp.363

Klinik örneklerden izole edilen maya suşlarına karşı antifungal ajanların ve kombinasyonlarının in vitro etkinliği

3. Antimikrobik Kemoterapi Günleri: Klinik-Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler Kongresi, Aydın, Turkey, 16 - 22 May 1997, pp.365

24263 hasta serumunun Wright Aglütinasyon Testi (WAT) ile incelenmesi.

. 5. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 1995, pp.88

Other Publications