Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Organizasyonlarda Sabotaj: Türleri, Amaçları, Hedefleri ve Yönetimi

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.95-109, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Develi’de Kent Kimliği Oluşturmada Festival ve Organizasyonlar

DEVELİ DE ÖRNEK BİR YEREL KALKINMA PLANLAMASI DETOK TEKNİK PLANLAMAYA GEÇİŞ, Akgül Birol, Çelik Tuncay, Dağlı A.bdülkadir, Çöteli Methiye Gül, Editör, NOBEL KİTABEVİ, Kayseri, ss.163-182, 2015