Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Organizasyonlarda Sabotaj: Türleri, Amaçları, Hedefleri ve Yönetimi

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.6, no.1, pp.95-109, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Develi’de Kent Kimliği Oluşturmada Festival ve Organizasyonlar

in: DEVELİ DE ÖRNEK BİR YEREL KALKINMA PLANLAMASI DETOK TEKNİK PLANLAMAYA GEÇİŞ, Akgül Birol, Çelik Tuncay, Dağlı A.bdülkadir, Çöteli Methiye Gül, Editor, NOBEL KİTABEVİ, Kayseri, pp.163-182, 2015