Education Information

Education Information

 • 1998 - 2004 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme, Turkey

 • 1993 - 1997 Postgraduate

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 1990 - 1993 Undergraduate

  Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Şirket Birleşmeleri ve Satın Almaların Yönetsel Açıdan İncelenmesi Nedenler, Sorunlar ve Sonuçlar

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 1997 Postgraduate

  Halkla İlişkiler ve Üniversiteler Teori ve Uygulama

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme