Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Importance of hybrid models for forecasting of hydrological variable

NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, cilt.26, sa.7, ss.1669-1680, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of Empirical Mode Decomposition in Forecasting of Hydrological Time Series

WATER RESOURCES MANAGEMENT, cilt.28, sa.12, ss.4045-4057, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Forecasting Of Stream Flow Usıng Singular Spectrum Analysis And Long-Short Term Memory Networks

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, ss.376-381, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar