Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tanrı Anlayış(lar)ının Tezahürü: Yahve'den İsa'ya Geç(emey)iş Sorunu Üzerine

TURKISH STUDIES, ss.1085-1096, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teolojik Bazı Kavramlar ve Dinsel-Seküler Otorite Sorunu Üzerine: Luther-Calvin

Journal of History School, ss.371-391, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

'Ahit Teoloji'nin Dört İncil, Pavlus'un Mektupları ve Katolik Kilise Üzerine Yansıması

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, ss.1-16, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batı-Doğu Ekseninde Din-Devlet-Siyaset İlişkisi Üzerine Değerlendirme

Düşünce Dünyasında Türkiz, Siyaset ve Kültür Dergisi, ss.21-37, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Ahit'teki Peygamberlikle İlgili Kavramlar Üzerine Bir İnceleme

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, ss.69-84, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Ahit Metinlerinde Geçen Ulûhiyetle İlgili Cümleler Üzerine Bir Tahlil Çalışması

DİNİ ARAŞTIRMALAR, cilt.7, ss.51-67, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dinler Tarihi Perspektifinden Tartışmalı Bir Kavram; Reenkarnasyon

İslami Araştırmalar, cilt.17, ss.390-401, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dinler Arası Diyalog Bağlamında Savaş Fenomeni: İslamiyet Örneği

Gazi Üniversitesi, Çorum İlahiyat Fakültesi, cilt.1, ss.256-272, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hz. İsa ve Tarihsel Yaşamın Bilgi Kaynakları

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.193-209, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çorum ve Yozgat Bölgelerinde Misyonerlik Faaliyetleri

Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye'de Misyonerlik Faaliyetleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 02 Ekim 2005, ss.70-80

Indispensable Concepts for The World Peace: Justice and Religious Tolerance

IV th Conferance of the European Association for The Study of Religions, Santander, İspanya, 8 - 11 Eylül 2004, ss.77-92

Kitap & Kitap Bölümleri

Ansiklopedide Bölümler

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.523-524, 2004