General Information

Institutional Information: Fen Fakültesi, Fizik, Katıhal Fiziği

Metrics

Publication

5

Citation (WoS)

55

Citation (Scopus)

83

H-Index (WoS)

3

H-Index (Scopus)

3

Project

5

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

Doktora çalışmalarım organik ışık yayan diyotlar (OLED'ler) ve perovskite güneş hücreleri üzerine odaklanmaktadır. OLED'ler birçok ticari ekranda kullanılmaktadır ve güneş pilleri yenilenebilir enerji üretimi için en umut verici teknolojilerden biridir. Özellikle, manyetik alanların cihazların optik ve elektronik özelliklerini nasıl etkilediği sorusuna odaklanıldı. Çalışmaların hedefleri iki yönlüydü: manyetik alan etkilerinin ardındaki ayrıntılı bilimsel mekanizmayı anlamak ve manyetik alanların varlığında cihazların performansını artırmak.


Devam eden çalışmalar:


  1. Carbon dotlar (CD) sentezleyip, bunlardan CD-LED üretmek
  2. Chiral moleküller kullanarak, spin seçici filmler üretmek ve bu filmlerden daha verimli LED üretmek
  3. Perovskit/ZnS ve Perovskit/SnS Nanofilm Bazlı Geniş Spektrumlu (UV-Vis-NIR) Esnek Fotodedektörlerin Yapımı ve Perovskit Yapıların Performansa Etkisi
  4. Radyasyona Dayanıklı, Hızlı ve Yüksek Çözünürlükte Parçacık Dedektörleri için Araştırma ve Geliştirme (ArGe) Çalışmaları