Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Designing for Sustainability on a University Campus: Erciyes University East Campus Social Center Project

Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture, cilt.3, ss.8-14, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Collaborative 3D Design with BDMUD Method:The Effects of Building on Cityscape Reflections on Urban Planning.ACE-Architecture,City and Environment

ACE: architecture,ACE-ARCHITECTURE CITY AND ENVIRONMENT, cilt.11, no.32, ss.81-94, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Samsun/Bafra Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Rekreasyon Alanlarının Değerlendirilmesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, ss.126-141, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erciyes Üniversitesi Kampüsü nde Bir Deneme Personel Öğrenci Konutları

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Mimarlık Kültür Dergisi TOL, cilt.11, ss.49-58, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Metropoliten Kentlerin Nüfus Gelişimi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.193-215, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Kentlerinde Mahalleleri Mekansallaştırılabilmesi İçin Bir Yöntem Denemesi Kayseri Örneği

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.1, no.3, ss.135-153, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

LOOKING AT MONUMENTAL STRUCTURES FROM THE VIEWPOINT OF HISTORICAL HERITAGE AND TOURISM THE TOKAT CASE

II. INTERNATIONAL TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT CONFERENCE, Sarajevo, Bosna-Hersek, 12 - 16 Ekim 2016, ss.190-196

Cumhuriyet in Endüstri Mirası Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası Dönüşüm Projesinin Uygulanamama Sürecinin İncelenmesi

Transformation : Its Effects On Life and Space, 24th. International Building and Life Congress, Bursa, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2012, no.0, ss.314

Cumhuriyet Dönemi Kayseri sinde İlk Kentsel Dönüşüm ve Vali Belediye Başkanı Nazmi Toker

Transformation:Its Effects On Life and Space,24th. International Building and Life Congress, Bursa, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2012, no.0, ss.314

Türkiye de Nüfusun Metropoliten Yığılması

", Bölgesel Gelişme İçin Yapılanma Gündemi, 13. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Y.T.Ü., İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mart 2010, no.0, ss.25

"Türkiye'de Göç Olgusu ve Metropoliten Nüfus Dinamikleri"/ Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar,

12. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlaması Kongresi,, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2007, cilt.0, no.0, ss.183-192

Bölgesel Ve Yerel Kalkınmada Yükseköğretim Tesislerinin Değişen Rolleri

Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar, 12. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge, Bilimi Kongresi,İ.T.Ü., İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2007, no.0, ss.443-448

Erciyes Dağı Kış Turizm Merkezinde Sürdürülebilirlik İlkesine Dayalı Veri Tabanı Modeli İncelemesi

", I. Ulusal Erciyes Sempozyum Kitabı , I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2005, no.0, ss.173-184

Kayseri Metropoliten Alanında Mekansal Dönüşümler ve Tasarımcını Rolü

TMMOB MİMARLAR ODASI, Türkiye Mimarlık Politikasına Doğru Mimarlık ve Kent Buluşmaları, '' Kapadokya'da Mimarlık'' '' Turizm Politikaları ve Mimarlık'', Kayseri, Türkiye, 2 - 03 Eylül 2006, no.0, ss.70-75

Housing Theater in Kayseri

Cities: Grand Bazaar of Architecture, XXII UIA World Congress, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Temmuz 2005, no.0

Metropoliten Alanda Bir Kentsel Dönüşümün İncelenmesi Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi

Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar, 12. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Bilimi Kongresi,İ.T.Ü., İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2006, no.0, ss.449-454

Kayseri de Kentsel Dönüşüm Sürecinde Tasarımcıların Biçimlendirmedeki Etkisizliğinin Değerlendirilmesi

Ve Mimarlık, 17. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, Türkiye, 19 Mayıs 2005, no.0, ss.43-53

Livenarch 2001, Livable Environments & Architecture International Congress,

"Data Base Modelling at the Erciyes Mountain Winter Sport Center", Livenarch 2001, Trabzon, Türkiye, 4 - 07 Temmuz 2001, cilt.0, no.0, ss.270-277

“ Konut ve Konut Alanları Gelişimi” Koruma Kültürü

- Planlama ve Kayseri Paneli,, Kayseri, Türkiye, 3 - 09 Nisan 2000, cilt.0, no.0, ss.63-64

“Turizm Planlamasında Çevre ve Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi’’ Panel-Forum

Kayseri Valiliği ve Mimarlar Odası, Kayseri, Türkiye, 29 Ocak 2000, cilt.0, no.0, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

An Analysis of the Spatial Needs and Flexibility in Postgraduate Centers of Theology in the Framework of Kayseri Case

New Approaches to Spatial Planning and Design: Planning, Design, Applications, Murat Özyavuz, Editör, Peter Lang Publishing, Kayseri, ss.301-316, 2019

Evaluation of Erciyes University Eastern Campus Social Center Project from Lefebvrian Perspective

New Approaches to Spatial Planning and Design: Planning, Design, Applications, Murat Özyavuz, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.91-104, 2019

Designing of a Summer House in the Vineyards of Kayseri

Sustainable Landscape Planning and Design, Özyavuz M., Editör, Peter Lang, Newyork, ss.295-304, 2017

Design With Flexible Functions:A Trial in Kayseri

Developments in Science and Engineering, Efe R., Yaldir A., Levai L., Editör, Press Yayınları, Sofia, ss.544-555, 2016

Türk Dönemi Kayseri Kenti ve Mahalleleri

Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 2013