Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Designing for Sustainability on a University Campus: Erciyes University East Campus Social Center Project

Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture, cilt.3, sa.1, ss.8-14, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Collaborative 3D Design with BDMUD Method:The Effects of Building on Cityscape Reflections on Urban Planning.ACE-Architecture,City and Environment

ACE: architecture,ACE-ARCHITECTURE CITY AND ENVIRONMENT, cilt.11, ss.81-94, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Samsun/Bafra Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Rekreasyon Alanlarının Değerlendirilmesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, sa.2, ss.126-141, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cumhuriyet in Yeni Kenti Karabük ün 1937 1988 Dönemi MekânsalGelişimi ve Şehir Planları

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2016, sa.2, ss.20-39, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

’Cumhuriyet’in Yeni Kenti Karabük’ün 1937-1988 Dönemi Mekansal Gelişimi ve Şehir Planları

Sosyal Bilimler Enstitüsü, sa.2, ss.20-39, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Urban planning experience in Kayseri in the 1940s 1945 Oelsner Aru City Plan

AZ ITU Journal of Faculty of Architecture, cilt.10, sa.1, ss.96-116, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erciyes Üniversitesi Kampüsü nde Bir Deneme Personel Öğrenci Konutları

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Mimarlık Kültür Dergisi TOL, cilt.11, sa.11, ss.49-58, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Metropoliten Kentlerin Nüfus Gelişimi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.28, ss.193-215, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Kentlerinde Mahalleleri Mekansallaştırılabilmesi İçin Bir Yöntem Denemesi Kayseri Örneği

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.1, sa.1, ss.135-153, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

LOOKING AT MONUMENTAL STRUCTURES FROM THE VIEWPOINT OF HISTORICAL HERITAGE AND TOURISM THE TOKAT CASE

II. INTERNATIONAL TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT CONFERENCE, Sarajevo, Bosna-Hersek, 12 - 16 Ekim 2016, ss.190-196

Cumhuriyet in Endüstri Mirası Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası Dönüşüm Projesinin Uygulanamama Sürecinin İncelenmesi

Transformation : Its Effects On Life and Space, 24th. International Building and Life Congress, Bursa, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2012, sa.0, ss.314

Cumhuriyet Dönemi Kayseri sinde İlk Kentsel Dönüşüm ve Vali Belediye Başkanı Nazmi Toker

Transformation:Its Effects On Life and Space,24th. International Building and Life Congress, Bursa, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2012, sa.0, ss.314

Türkiye de Nüfusun Metropoliten Yığılması

", Bölgesel Gelişme İçin Yapılanma Gündemi, 13. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Y.T.Ü., İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mart 2010, sa.0, ss.25

"Türkiye'de Göç Olgusu ve Metropoliten Nüfus Dinamikleri"/ Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar,

12. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlaması Kongresi,, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2007, cilt.0, sa.0, ss.183-192

Türkiye’de Göç Olgusu ve Metropoliten Nüfus Dinamikleri

Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar, 12. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlaması Kongresi,.İ.T.Ü., İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2007, ss.183-192

Bölgesel Ve Yerel Kalkınmada Yükseköğretim Tesislerinin Değişen Rolleri

Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar, 12. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge, Bilimi Kongresi,İ.T.Ü., İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2007, sa.0, ss.443-448

Erciyes Dağı Kış Turizm Merkezinde Sürdürülebilirlik İlkesine Dayalı Veri Tabanı Modeli İncelemesi

", I. Ulusal Erciyes Sempozyum Kitabı , I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2005, sa.0, ss.173-184

Kayseri Metropoliten Alanında Mekansal Dönüşümler ve Tasarımcını Rolü

TMMOB MİMARLAR ODASI, Türkiye Mimarlık Politikasına Doğru Mimarlık ve Kent Buluşmaları, '' Kapadokya'da Mimarlık'' '' Turizm Politikaları ve Mimarlık'', Kayseri, Türkiye, 2 - 03 Eylül 2006, sa.0, ss.70-75

Housing Theater in Kayseri

Cities: Grand Bazaar of Architecture, XXII UIA World Congress, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Temmuz 2005, sa.0

Rekabet Ortamında Kentsel Sağlık Tesislerinin Mekanda Yeniden Biçimlenmesi Kayseri Örneği

Sağlıklı Bir Çevrede Yaşamak, Uluslararası Kent ve Sağlık Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2006, ss.404-405

Metropoliten Alanda Bir Kentsel Dönüşümün İncelenmesi Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi

Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar, 12. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Bilimi Kongresi,İ.T.Ü., İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2006, sa.0, ss.449-454

Kayseri de Kentsel Dönüşüm Sürecinde Tasarımcıların Biçimlendirmedeki Etkisizliğinin Değerlendirilmesi

Ve Mimarlık, 17. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, Türkiye, 19 Mayıs 2005, sa.0, ss.43-53

Data Base Modelling at the Erciyes Mountain Winter Sport Center

Livenarch 2001, Livable Environments & Architecture International Congress, Trabzon, Türkiye, 4 - 07 Temmuz 2001, ss.270-277

Livenarch 2001, Livable Environments & Architecture International Congress,

"Data Base Modelling at the Erciyes Mountain Winter Sport Center", Livenarch 2001, Trabzon, Türkiye, 4 - 07 Temmuz 2001, cilt.0, sa.0, ss.270-277

Konut ve Konut Alanları Gelişimi Planlama ve Kayseri Paneli

3-9 Nisan 2000 E.Ü. 11. Kayseri Kültür ve Sanat Haftası, Erciyes Üniversitesi Yayınları No: 134, Kayseri, Türkiye, 3 - 09 Nisan 2000, ss.63-64

“ Konut ve Konut Alanları Gelişimi” Koruma Kültürü

- Planlama ve Kayseri Paneli,, Kayseri, Türkiye, 3 - 09 Nisan 2000, cilt.0, sa.0, ss.63-64

“Turizm Planlamasında Çevre ve Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi’’ Panel-Forum

Kayseri Valiliği ve Mimarlar Odası, Kayseri, Türkiye, 29 Ocak 2000, cilt.0, sa.0, ss.1

Turizm Planlamasında Çevre ve Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi

Panel-Forum ,Kayseri Valiliği ve Mimarlar Odası, Türkiye, 29 - 31 Ocak 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

An Analysis of the Spatial Needs and Flexibility in Postgraduate Centers of Theology in the Framework of Kayseri Case

New Approaches to Spatial Planning and Design: Planning, Design, Applications, Murat Özyavuz, Editör, Peter Lang Publishing, Kayseri, ss.301-316, 2019

Evaluation of Erciyes University Eastern Campus Social Center Project from Lefebvrian Perspective

New Approaches to Spatial Planning and Design: Planning, Design, Applications, Murat Özyavuz, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.91-104, 2019

An Analysis of the Spatial Needs and Flexibility in Postgraduate Centers of Theology in the Framework of Kayseri Case

New Approaches to Spatial Planning and Design, Murat ÖZYAVUZ, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.301-316, 2019

Evaluation of Erciyes University Eastern Campus Social Center Project from Lefebvrian Perspective

New Approaches to Spatial Planning and Design, Murat ÖZYAVUZ, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.91-104, 2019

Designing of a Summer House in the Vineyards of Kayseri

Sustainable Landscape Planning and Design, Özyavuz M., Editör, Peter Lang, Newyork, ss.295-304, 2017

Designing of a Summer House in the Vineyards of Kayseri

Sustainable Landscape Planning and Design, Murat ÖZYAVUZ, Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.295-304, 2017

Design With Flexible Functions:A Trial in Kayseri

Developments in Science and Engineering, Efe R., Yaldir A., Levai L., Editör, Press Yayınları, Sofia, ss.544-555, 2016

Design With Flexible Functions: A Trial in Kayseri

Developments in Science and Engineering, Recep Efe, Lia Matchavariani, Abdulhadir Yaldir, Laszlo Levai, Editör, ST. Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.545-555, 2016

Türk Dönemi Kayseri Kenti ve Mahalleleri

Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 2013