Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Algoritmalar

  • Paralel Algoritmalar

  • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

  • Sinirsel Ağlar

  • Benzetim