Prof. GÜVEN KAHRİMAN


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil.

Radyoloji


Research Areas: Health Sciences, Medicine, Internal Medicine Sciences, Radiodiagnostic

Metrics

Publication

69

Citation (WoS)

156

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

55

H-Index (Scopus)

5

Project

1

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2000 - 2005

2000 - 2005

Expertise In Medicine

Erciyes University, Dahili Tıp Bil., Radyoloji, Turkey

Dissertations

2005

2005

Expertise In Medicine

Karotid Arter Stenozlarının İncelenmesinde, renkli Doppler Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Anjiografinin Dijital Substraksiyon Anjiyografi ile Karşılaştırılması

Erciyes Üniversitesi, Dahili Tıp Bil., Radyoloji

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2010

2010

Yurt Dışı 3 ay süreli Gözlem

Health&Medicine

University of Wisconsin, Dept of Radiology

Research Areas

Health Sciences

Medicine

Internal Medicine Sciences

Radiodiagnostic

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Professor

Erciyes University, Tıp Fakültesi

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2016

2016

Akut Kolesistit Perkütan Kolesistostomi

KAHRİMAN G.

Türkiye Klinikleri , vol.9, pp.49-56, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

PEDİATRİK HASTALARDA RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE BALON ANJİYOPLASTİ: OLGU SUNUMU

HERDEM N., KAHRİMAN G., GÖKÇE M.

41. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 October 2020 - 01 November 2021

2020

2020

MASİF HEMOPTİZİLİ OLGUDA EKTOPİK BRONŞİAL ARTER EMBOLİZASYONU

HERDEM N., GÖKÇE M., KAHRİMAN G.

41. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 October - 01 November 2020

2020

2020

KOLANJİOSELLÜLER KARSİNOMU TAKLİT EDEN HEPATİK ALVEOLAR EKİNOKOKKOZİS

HERDEM N., GÖKÇE M., KAHRİMAN G.

41. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 October - 01 November 2020

2020

2020

RÜPTÜRE ANJİOMYOLİPOM EMBOLİZASYONU

HERDEM N., KAHRİMAN G., GÖKÇE M.

41. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 October 2020 - 01 November 2021

2018

2018

Yetişkin Dönemde Kardiyak Tek Ventrikül Tanısı Alan 2 Olgu

İMAMOĞLU H., HOŞGEÇİN C., DOĞAN S., KAHRİMAN G.

Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23.Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2018

2018

2018

Atriyal Kitle ile Karışan Belirgin KristaTerminalis Olgusu

İMAMOĞLU H., HOŞGEÇİN C., DOĞAN S., KAHRİMAN G.

Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23.Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2018

2018

2018

An Occupational Cause of Raynaud’s Phenomenon: A Report ofFour Patients with Hypothenar Hammer Syndrome.

AKÇALI Y. F., TUNÇAY A., ATABAEY R., KAHRİMAN G.

14th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY AND e109CARDIOVASCULAR SURGERY /, 5 - 08 April 2018, pp.109-110

2017

2017

Farklı anatomik lokalizasyonlardaki lipomatozis olgularında görüntüleme bulguları

DOĞAN S., GÖKÇE M., KAHRİMAN G., İMAMOĞLU H., ÖZTÜRK M.

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Turkey, 25 - 27 May 2017

2017

2017

Endometrioma zemininde gelişen berrak hücreli over karsinomu

İMAMOĞLU H., GÖKÇE M., DOĞAN S., KAHRİMAN G., ERDOĞAN N.

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Turkey, 25 - 27 May 2017

2016

2016

Malignite Dışı Akciğer Lezyonlarında PET BT Yanlış Pozitifliği.

TAŞAN S., OYMAK F. S., TUTAR N., GÜLMEZ İ., BÜYÜKOĞLAN H., YILMAZ İ., et al.

Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 April 2016

2003

2003

Letterer-Siwe Sendromu: Akciğer Bulguları

KAHRİMAN G., MAVİLİ E., YIKILMAZ A., YETER Y., ÜNLÜ S.

24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 October 2003

2003

2003

Wegener Granülomatozu

İMAMOĞLU H., MAVİLİ E., BÜYÜKOĞLAN H., KAHRİMAN G.

24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 11 October 2003

2003

2003

Bronşiyolitis Obliterans Organize Pnömoni: BT Bulguları

MAVİLİ E., KAHRİMAN G., ORHAN S., İMAMOĞLU H., KARDAŞ F.

24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 11 October 2003


Citations

Total Citations (WOS): 156

h-index (WOS): 7