Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Hoof Trimming on Milk Yield in Dairy Cattle

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.5, sa.5, ss.51-56, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Case of Atresia Ani in an Anatolian Water Buffalo Calf

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.271-275, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Use of Fascia Lata Autograft for Augmentation of Bladder in Rabbits

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.3, ss.216-221, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Bir Atta Derin Enfekte Yara Olgusu

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.190-196, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Simental Irkı Bir Buzağıda Konjenital Bilateral Oküler Dermoid ve Stenotik Burun Olgusu

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.3, ss.219-224, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üriner Sistem Tümörleri

Turkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri dergisi, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Kırık İyileşmesinde Non-steroidal Antiinflamatuar İlaçların Etkileri

Türkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences, cilt.5, sa.2, ss.85-90, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Köpeklerde Patellar Lukzasyon ve Sağaltım Seçenekleri

Türkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences, cilt.5, sa.2, ss.29-35, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Use of Facia Lata Autograft for Repairing of Urinary Bladder Defect in Rabbits

3. İnternational Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), Belgrade, Sırbistan, 5 - 09 Eylül 2018

VAKA RAPORU: BİR KÖPEKTE VOLVULUS OLGUSU

I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 10 - 13 Ekim 2017

BİR KÖPEKTE VOLVULUS OLGUSU

I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 10 - 13 Ekim 2017

TRAVMATİK HASTALARA İLK MÜDAHALE

INTERNATIONAL ANIMAL RESCUE CONFERENCE, 08 Temmuz 2017

Rectal prolapse in Calves: A Description of 5 Cases

32 nd World Veterinary Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 17 Eylül 2015, ss.231

Intraocular Pressure in Raptors: Preliminary Report

32 nd World Veterinary Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 17 Eylül 2015, ss.519

Hemangiopericytoma in the Abdominal Cavity of A Dog

The 13th International Symposıum Prospects For theMillenium Agriculture, Cluj-Napoca, Romanya, 25 - 27 Ekim 2014, ss.796

Rectoumbilical fistula atresia ani and perosombus elumbis in a hostein fresian calf

31st World Veterinary Congress. 150th Anniversary of the World Veterinary Association, Prag, Çek Cumhuriyeti, 17 - 20 Eylül 2013

Kitap & Kitap Bölümleri