Dr.Öğr.Üyesi

İBRAHİM SÖZDUTMAZ


Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimler

Viroloji

Eğitim Bilgileri

2004 - 2010

2004 - 2010

Doktora

Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Türkiye

1998 - 2004

1998 - 2004

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Kuzeydoğu anadolu bölgesinde ortaya çıkan koyun ve keçi çiçeği olgularının serolojik, virolojik ve epizootiyolojik yönden incelenmesi

Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Veteriner Bilimleri, Klinik Öncesi Bilimler, Veteriner Viroloji, Yaşam Bilimleri, Mikrobiyoloji, Viroloji, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2010 - 2013

2010 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Akademi Dışı Deneyim

2006 - 2010

2006 - 2010

Diğer Kamu Kurumu, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol Ve Araştırma Enstitüsü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Viroloji 1

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Evaluation of Paraoxonase Activity, Total Sialic Acid and Oxidative Stress in Sheep with Ecthyma Contagiosa

Deveci H. A. , Kukurt A., Uzlu E., SÖZDUTMAZ I. , Merhan O., Aktas S., et al.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.23, sa.3, ss.453-457, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

The diagnostic value of two commercially available human cTnI assays in goat kids with myocarditis

Karapinar T., Eroksuz Y., HAYIRLI A., Beytut E., KAYNAR Ö., Baydar E., et al.

VETERINARY CLINICAL PATHOLOGY, cilt.45, sa.1, ss.164-171, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

Comparison of hematological parameters of Brucella-seronegative naturally infected cattle with BVDV, BHV-1, and BHV-4

Aslan M. E. , Azkur A. K. , Biyikli E., Gazyagci S., SÖZDUTMAZ I.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.40, sa.1, ss.112-119, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Molecular characterization of the bovine noroviruses from diarrheic calves in Turkey

GULACTI I., SÖZDUTMAZ I. , Isidan H.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.40, sa.4, ss.428-433, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Detection of exogenous Jaagsiekte sheep retrovirus in Turkey

Can-Sahna K., Eroksuz Y., Berber E. , Sozdutmaz I.

INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH, cilt.49, sa.4, ss.498-502, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2015

2015

Myocarditis associated with foot-and-mouth disease in suckling calves

AKTAŞ M. S. , Ozkanlar Y., Oruc E., SÖZDUTMAZ I. , KIRBAŞ A.

VETERINARSKI ARHIV, cilt.85, sa.3, ss.273-282, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Detection of bovine torovirus in fecal specimens from calves with diarrhea in Turkey

GULACTI I., Isidan H., SÖZDUTMAZ I.

ARCHIVES OF VIROLOGY, cilt.159, sa.7, ss.1623-1627, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

Sheep-Associated Malignant Catarrhal Fever: First report in a Calf in Northeastern Turkey

KIRBAŞ A., Oruc E., Ozkanlar Y., Sozdutmaz I. , AKTAŞ M. S. , SAĞLAM Y. S.

ISRAEL JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, cilt.68, sa.3, ss.195-200, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

Increased plasma cardiac troponin I concentration in lambs with myocarditis

Karapinar T., Eroksuz Y., Beytut E., Sozdutmaz I. , Eroksuz H., DABAK M.

VETERINARY CLINICAL PATHOLOGY, cilt.41, sa.3, ss.375-381, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Fighting against COVID-19 with One Health Concept

İnci A. , Sözdutmaz İ. , Ulu Kılıç A.

Erciyes Medical Journal, cilt.43, sa.3, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Serological Investigation of Occupational Exposure to Zoonotic Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Infection

AYDIN H., UYANIK M. H. , KARAMEŞE M., SÖZDUTMAZ İ. , TİMURKAN M. Ö. , GÜLEN A., et al.

EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE, cilt.52, sa.2, ss.132-135, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2013

2013

Elazığ Malatya ve Tunceli İllerinde Koyunlarda Görülen Abort Vakalarında Pestivirusların Rolünün Araştırılması

BERBER E. , SÖZDUTMAZ İ.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt.27, ss.39-41, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Koyun-keçi çiçeği hastalığının polimeraz zincir reaksiyonu ile tanısında farklı klinik örneklerin kullanım

sözdutmaz i. , Bulut H.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.113-119, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Doğal Enfekte Bir Sürüde ELISA ve Nested PCR ile Sığırların Lösemi Virüs Enfeksiyonunun Belirlenmesi

BULUT H., GÜLAÇTI İ., SÖZDUTMAZ İ.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Derg, cilt.23, sa.1, ss.39-42, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

First Seroepidemiological Evidence of CCHFV in Wild Boars in Endemic regions of Turkey: A Retrospective Study

SÖZDUTMAZ İ. , ÇANAKOĞLU N. , BERBER E.

3rd Intemational Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics(ICAVST), Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 5 - 09 Eylül 2018

2018

2018

Development of Antigen Elisa to Detect of Cryptosporidium parvum From Fecal Samples

ŞİMŞEK E. , ÇANAKOĞLU N. , BERBER E. , SÖZDUTMAZ İ.

3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 5 - 09 Eylül 2018, ss.6

2015

2015

Determination of the Vaccine Induced Immunodominant Regions of Nucleoprotein Crimean CongoHemorrhagic Fever Virus

BERBER E. , ÇANAKOĞLU N. , SÖZDUTMAZ İ. , ÇALIŞKAN M. , PAVEL S. T. I. , YETİŞKİN H. , et al.

ICVID 2015: International Conference on Virology and Infectious Diseases, Londrina, İngiltere, 25 - 26 Eylül 2015, cilt.2, ss.975

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Temel Viroloji ve Viral Hastalıklar

TİMURKAN M. Ö. , BERBER E. , ÇANAKOĞLU N., AYDIN H., KARAPINAR Z., AVCI O., et al.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, 2020

2020

2020

DENİZ CANLILARININ VİRAL HASTALIKLARI

IŞIDAN H., ATASOY M. O. , SÖZDUTMAZ İ. , TURAN T.

BALIK HEKİMLİĞİ, Prof. Dr. Ender YARSAN, Editör, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, ss.1-32, 2020

Desteklenen Projeler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği

Üye

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

ÜyeKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2016

2016

12. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi

Katılımcı

Nevşehir-Türkiye

2014

2014

11. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 68

h-indeksi (WOS): 4