Dr.Öğr.Üyesi

İBRAHİM SÖZDUTMAZ


Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimler

Viroloji

Eğitim Bilgileri

2004 - 2010

2004 - 2010

Doktora

Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Türkiye

1998 - 2004

1998 - 2004

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Kuzeydoğu anadolu bölgesinde ortaya çıkan koyun ve keçi çiçeği olgularının serolojik, virolojik ve epizootiyolojik yönden incelenmesi

Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Veteriner Bilimleri, Klinik Öncesi Bilimler, Veteriner Viroloji, Yaşam Bilimleri, Mikrobiyoloji, Viroloji, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2010 - 2013

2010 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Viroloji 1

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Evaluation of Paraoxonase Activity, Total Sialic Acid and Oxidative Stress in Sheep with Ecthyma Contagiosa

Deveci H. A. , Kukurt A., Uzlu E., SÖZDUTMAZ I. , Merhan O., Aktas S., et al.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.23, ss.453-457, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

The diagnostic value of two commercially available human cTnI assays in goat kids with myocarditis

Karapinar T., Eroksuz Y., HAYIRLI A., Beytut E., KAYNAR Ö., Baydar E., et al.

VETERINARY CLINICAL PATHOLOGY, cilt.45, ss.164-171, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

Comparison of hematological parameters of Brucella-seronegative naturally infected cattle with BVDV, BHV-1, and BHV-4

Aslan M. E. , Azkur A. K. , Biyikli E., Gazyagci S., SÖZDUTMAZ I.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.40, ss.112-119, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Molecular characterization of the bovine noroviruses from diarrheic calves in Turkey

GULACTI I., SÖZDUTMAZ I. , Isidan H.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.40, ss.428-433, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Detection of exogenous Jaagsiekte sheep retrovirus in Turkey

Can-Sahna K., Eroksuz Y., Berber E. , Sozdutmaz I.

INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH, cilt.49, ss.498-502, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2015

2015

Myocarditis associated with foot-and-mouth disease in suckling calves

AKTAŞ M. S. , Ozkanlar Y., Oruc E., SÖZDUTMAZ I. , KIRBAŞ A.

VETERINARSKI ARHIV, cilt.85, ss.273-282, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Detection of bovine torovirus in fecal specimens from calves with diarrhea in Turkey

GULACTI I., Isidan H., SÖZDUTMAZ I.

ARCHIVES OF VIROLOGY, cilt.159, ss.1623-1627, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

Sheep-Associated Malignant Catarrhal Fever: First report in a Calf in Northeastern Turkey

KIRBAŞ A., Oruc E., Ozkanlar Y., Sozdutmaz I. , AKTAŞ M. S. , SAĞLAM Y. S.

ISRAEL JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, cilt.68, ss.195-200, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

Increased plasma cardiac troponin I concentration in lambs with myocarditis

Karapinar T., Eroksuz Y., Beytut E., Sozdutmaz I. , Eroksuz H., DABAK M.

VETERINARY CLINICAL PATHOLOGY, cilt.41, ss.375-381, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

Elazığ Malatya ve Tunceli İllerinde Koyunlarda Görülen Abort Vakalarında Pestivirusların Rolünün Araştırılması

BERBER E. , SÖZDUTMAZ İ.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt.27, ss.39-41, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Koyun-keçi çiçeği hastalığının polimeraz zincir reaksiyonu ile tanısında farklı klinik örneklerin kullanım

sözdutmaz i. , Bulut H.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.113-119, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

First Seroepidemiological Evidence of CCHFV in Wild Boars in Endemic regions of Turkey: A Retrospective Study

SÖZDUTMAZ İ. , ÇANAKOĞLU N. , BERBER E.

3rd Intemational Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics(ICAVST), Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 5 - 09 Eylül 2018

2018

2018

Development of Antigen Elisa to Detect of Cryptosporidium parvum From Fecal Samples

ŞİMŞEK E. , ÇANAKOĞLU N. , BERBER E. , SÖZDUTMAZ İ.

3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 5 - 09 Eylül 2018, ss.6

2015

2015

Determination of the Vaccine Induced Immunodominant Regions of Nucleoprotein Crimean CongoHemorrhagic Fever Virus

BERBER E. , ÇANAKOĞLU N. , SÖZDUTMAZ İ. , ÇALIŞKAN M. , PAVEL S. T. I. , YETİŞKİN H. , et al.

ICVID 2015: International Conference on Virology and Infectious Diseases, Londrina, İngiltere, 25 - 26 Eylül 2015, cilt.2, ss.975

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Üye

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

ÜyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

12. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi

Katılımcı

Nevşehir-Türkiye

2014

2014

11. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 64

h-indeksi (WOS): 4