Education Information

Education Information

 • 2022 - 2023 Post Doctorate

  University of Maryland, College Park, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, United States Of America

 • 2009 - 2017 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Nigde Omer Halisdemir University, Instıtute Of Scıence, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Nigde Omer Halisdemir University, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ HAVA ISITICISI PERFORMANSININ DENEYSEL İNCELENMESİ VE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi

 • 2005 Postgraduate

  PRİMER HAVA FAN SİSTEMİNDE TİTREŞİM ANALİZİ

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English