Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2008 - 2011 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Ve Allerji Hastalıkları, Türkiye

 • 2002 - 2007 Tıpta Uzmanlık

  Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Türkiye

 • 1995 - 2001 Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009 Tıpta Uzmanlık

  MEVSİMSEL VE YIL BOYU ALLERJİK RİNİTİ OLAN OLGULARDA BRONŞİAL REMODELLİNG'İN İNDÜKTE BALGAMDA VASCULAR ENDOTHELIAL GROWHT FACTOR VE ENDOSTATIN ÖLÇÜMÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE BUNUN BRONŞ AŞIRI DUYARLILIĞI İLE İLŞKİSİ

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ad, İmmünoloji Ve Allerji Hastalıkları Bd

 • 2006 Tıpta Uzmanlık

  SAĞLIKLI BİREYLERDE SİGARA İÇİMİNİN VE TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ POZİTİFLİĞİNİN ATOPİYE ETKİSİ

  Başkent Üniversitesi, Dahili Bilimler, Göğüs Hastalıkları