Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1984 - 1987Lisans

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp, Türkiye

 • 1981 - 1984Tıpta Uzmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1992Tıpta Uzmanlık

  izoniazid rifampisin kombinasyonuna prazinamidin eklenmesinin tüberküloz tedavisine katkısı

  Erciyes Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları , Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstüİngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 1997Sağlık ve Tıp

  kök hücre, uykuda solunum bozuklukları, ileri invaziv ve non invaziv mekanik ventilasyon kursu , gen kök, türk toraks derneği, GATA