Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hemşirelik Öğrencilerinin Adli Hemşirelik İle İlgili Görüşleri

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, Yozgat, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.1

KAFA İÇİ TÜMÖR TEDAVİSİNDE TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR VE HEMŞİRELİK

1. Uluslarası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

KOLOREKTAL CERRAHİ SONRASI KONSTİPASYONUN ÖNLENMESİ- KANITA DAYALI UYGULAMALAR

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

KANSERLİ HASTALARDA KONSTİPASYON YÖNETİMİNDE KULLANILAN TAMAMLAYICI ALTERNATİF YÖNTEMLER

Tamamlayıcvı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015

Kanserli Hastaya Yaklaşım ve Hemşirelik Bakım

Uludağ Üniversitesi 6. Genele Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Türkiye, 19 - 22 Mart 2015

Adli Psikiyatri Hemşireliği

III. Uluslar arası VII Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1 - 03 Eylül 2014

Pediatrikrik Hastalarda Amputasyonun Psikososyal Boyutu

Horatio, Eurpean Psychiatric Nursing Congress 2013, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2013