Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hemşirelik Öğrencilerinin Adli Hemşirelik İle İlgili Görüşleri

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, Yozgat, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.1

KAFA İÇİ TÜMÖR TEDAVİSİNDE TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR VE HEMŞİRELİK

1. Uluslarası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

KOLOREKTAL CERRAHİ SONRASI KONSTİPASYONUN ÖNLENMESİ- KANITA DAYALI UYGULAMALAR

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

KANSERLİ HASTALARDA KONSTİPASYON YÖNETİMİNDE KULLANILAN TAMAMLAYICI ALTERNATİF YÖNTEMLER

Tamamlayıcvı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, Turkey, 27 - 29 May 2015

Kanserli Hastaya Yaklaşım ve Hemşirelik Bakım

Uludağ Üniversitesi 6. Genele Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Turkey, 19 - 22 March 2015

Adli Psikiyatri Hemşireliği

III. Uluslar arası VII Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1 - 03 September 2014

Pediatrikrik Hastalarda Amputasyonun Psikososyal Boyutu

Horatio, Eurpean Psychiatric Nursing Congress 2013, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2013