Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EEG SİNYALLERİNDE YER ALAN EOG GÜRÜLTÜLERİNİN AĞIRLIKLANDIRILMIŞ MYRİAD FİLTRE İLE ELİMİNASYONU

ADIYAMAN ULUSLARARASI FEN VE UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Adıyaman, Turkey, 13 - 14 July 2021, pp.148-154

–Bağımlı Gürültülü Ortamlarda Ağırlıklandırılmış Meridian Filtrelerin Diferansiyel Gelişim Algoritması İle Optimizasyonu

TURK-COSE 2021: III. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi, Niğde, Turkey, 14 - 15 June 2021, pp.1-5

Hammerstein ve Wiener Modellerin Sistem Tanımlamadaki Performans Analizi

Otomatik Kontrol Ulusal (TOK) Toplantısı, Eskişehir, Turkey, 29 September - 01 October 2016, pp.86-91

A Comparison Study of System Identification Using Hammerstein Model

11th International Conference on Innovations in Information Technology (IIT), Dubai, United Arab Emirates, 1 - 03 November 2015, pp.367-372 identifier

Wiener Model Kullanarak Sistem Kimliklendirme

ELECO®2014 Elektrik-Elektronik-Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 27 - 29 November 2014, pp.543-547

SYSTEM IDENTIFICATION USING HAMMERSTEIN MODEL

22nd IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Trabzon, Turkey, 23 - 25 April 2014, pp.1303-1306 identifier

Doğrusal Olmayan Sistemlerin Klonal Seçme Algoritması Kullanılarak Kimliklendirilmesi

Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SİU), Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2009, pp.1-5

Doğrusal Olmayan Sistem Kimliklendirme İçin Yeni Bir Yapay Sinir Ağı Tabanlı Çoklu Volterra Sistem Modeli

Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Kayseri, Turkey, 1 - 04 April 2005, pp.1-5

Yapay Sinir Ağları ile Bilinear Sistemlerin Kimliklendirilmesi

ASYU-INISTA, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2004, pp.1-5

Arma Sistem Modellemede Klasik ve Yapay Sinir Ağları Algoritmalarının Karşılaştırılması

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2003, pp.434-437

Books & Book Chapters

An Improved Hammerstein Model for System Identification

in: Information Innovation Technology in Smart Cities, Ismail L., Zhang L., Editor, Springer-Verlag , Singapur, pp.47-61, 2018 Sustainable Development

Metrics

Publication

38

Citation (WoS)

43

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

80

H-Index (Scopus)

5

Project

8

Thesis Advisory

9
UN Sustainable Development Goals