Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

System Identification Using Hammerstein Model Optimized With Artificial Bee Colony Algorithm

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.83-98, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Optimization of weighted myriad filters with differential evolution algorithm

AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, vol.77, pp.1-9, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

System identification application using Hammerstein model

SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES, vol.41, no.6, pp.597-605, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

System identification using Hammerstein model optimized with differential evolution algorithm

AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, vol.70, no.12, pp.1667-1675, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

CHAOTIC TIME SERIES PREDICTION USING THE NONLINEAR PAR SYSTEMS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.27, no.2, pp.323-331, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Doğrusal Olmayan PAR Sistemler Kullanılarak Kaotik Zaman Serisi Kestirimi(Chaotic Time Series Prediction Using The Nonlinear PAR Systems

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.27, pp.323-331, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Identification of bilinear systems using differential evolution algorithm

SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES, vol.36, no.3, pp.281-292, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Neuro-fuzzy soft-switching hybrid filter for impulsive noisy environments

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.19, no.1, pp.73-85, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

AN IMPROVED WIENER MODEL FOR SYSTEM IDENTIFICATION

Nigde Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences, vol.9, no.2, pp.796-810, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

A New Hybrid Model Based On Neuro Fuzzy Network Soft Switching Mechanism For System Identification

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, vol.12, no.1, pp.1-8, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

YAPAY ARI KOLONİSİ ALGORİTMASI İLE OPTİMİZE EDİLEN HAMMERSTEIN MODEL KULLANARAK SİSTEMLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.83-98, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Genetik Algoritma Kullanılarak Ağırlıklandırılmış Myriad Filtrelerin Optimizasyonu

International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, vol.1, no.1, pp.9-14, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Yeni Bulanık Sinir Ağı Tabanlı Çoklu Volterra Sistem Modeli

4 Th International Advanced Technologies Symposium, pp.92-95, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Comprasion for Volterra System Identification

Third International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO’2003), pp.166-170, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Prediction of Chaotic Behaviours Based on PAR Models with the Use of Artificial Neural Networks

IJCI Proceedings of International Conference on Signal Processing, no.2, pp.579-582, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

–Bağımlı Gürültülü Ortamlarda Ağırlıklandırılmış Meridian Filtrelerin Diferansiyel Gelişim Algoritması İle Optimizasyonu

TURK-COSE 2021: III. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi, Niğde, Turkey, 14 - 15 June 2021, pp.1-5

Hammerstein ve Wiener Modellerin Sistem Tanımlamadaki Performans Analizi

Otomatik Kontrol Ulusal (TOK) Toplantısı, Eskişehir, Turkey, 29 September - 01 October 2016, pp.86-91

A Comparison Study of System Identification Using Hammerstein Model

11th International Conference on Innovations in Information Technology (IIT), Dubai, United Arab Emirates, 1 - 03 November 2015, pp.367-372 identifier

Wiener Model Kullanarak Sistem Kimliklendirme

ELECO®2014 Elektrik-Elektronik-Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 27 - 29 November 2014, pp.543-547

SYSTEM IDENTIFICATION USING HAMMERSTEIN MODEL

22nd IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Trabzon, Turkey, 23 - 25 April 2014, pp.1303-1306 identifier

Doğrusal Olmayan Sistemlerin Klonal Seçme Algoritması Kullanılarak Kimliklendirilmesi

Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SİU), Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2009, pp.1-5

Doğrusal Olmayan Sistem Kimliklendirme İçin Yeni Bir Yapay Sinir Ağı Tabanlı Çoklu Volterra Sistem Modeli

Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Kayseri, Turkey, 1 - 04 April 2005, pp.1-5

Yapay Sinir Ağları ile Bilinear Sistemlerin Kimliklendirilmesi

ASYU-INISTA, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2004, pp.1-5

Arma Sistem Modellemede Klasik ve Yapay Sinir Ağları Algoritmalarının Karşılaştırılması

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2003, pp.434-437

Books & Book Chapters

An Improved Hammerstein Model for System Identification

in: Information Innovation Technology in Smart Cities, Ismail L., Zhang L., Editor, Springer-Verlag , Singapur, pp.47-61, 2018 Sustainable Development