Education Information

Education Information

 • 2014 - 2020 Doctorate

  Ankara University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Professıonal Pharmaceutıcal Scıences, Turkey

 • 2009 - 2011 Post Graduate

  Azerbaycan Tip Üniversitesi, Eczacılık, Farmasötik Kimya, Azerbaijan

 • 2004 - 2008 Under Graduate

  Azerbaycan Tip Üniversitesi, Eczacılık, Azerbaijan

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  YENİ BAZI İNDOL TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE BİYOLOJİK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Ankara University, Instıtute Of Health Scıences

 • 2011 Post Graduate

  Polimetin boyar maddeler eldesi ile çok komponentli preparatlarda nikotinamidin tayini

  Azerbaycan Tip Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasotik Kimya Abd,

Certificates, Courses and Trainings

 • 2015Ependorf Pipet Semineri

  Other , Eczacılık fakültesi

 • 2015İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Erciyes Üniversitesi, 2015

  Occupational Health and Safety , ERSEM