Arş.Gör.

HARİS UBEYDE DÜNDAR


İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Ulaslararası ilişkiler

Uluslararası Hukuk ve Örgütler

Eğitim Bilgileri

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Türkiye

2009 - 2013

2009 - 2013

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Türkiye

2003 - 2009

2003 - 2009

Lisans

Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce), Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkilerde Medeniyetlerarası Çatışma ve Diyalog Tartışmaları Bağlamında Abant Toplantıları

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Siyaset Bilimi , Kamu Yönetimi, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Uluslararası İlişkiler, Ortadoğu Araştırmaları

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Dünya Siyasetinde Ortadoğu

Lisans

Lisans

Kültür ve Uluslararası İlişkiler

Lisans

Lisans

Osmanlı Diplomasisi

Lisans

Lisans

Uluslararası İlişkilerde Seçilmiş Metinler

Lisans

Lisans

Uluslararası Örgütler

Lisans

Lisans

Sanat ve Uluslararası Politika

Lisans

Lisans

Dünya Siyasetinde ABD

Lisans

Lisans

Religion in World Politics

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

“Medeniyetler Çatışması” Tezi Bağlamında “Şii Hilali” Tartışmalarının Bir Değerlendirmesi

Dündar H. U.

Ortadoğu Etütleri, cilt.11, sa.1, ss.42-63, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Yeni Hegemonya Anlayışı Çerçevesinde Bush Doktrini Üzerine Bir İnceleme

Dündar H. U.

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.52-71, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

Analyze of the tension between Iran and Saudi Arabia: Sectarian or Political Struggle

DÜNDAR H. U.

Changing Political Landscape in the Muslim World, Yeni Delhi, Hindistan, 5 - 07 Eylül 2016, ss.9

2014

2014

The Successes and Failures of Islamic Republic of Iran as an Islamic State in Global Politics

DÜNDAR H. U.

ILEM International Summer School, İstanbul, Türkiye, 23 - 29 Ağustos 2014, ss.1

2013

2013

The Relation between Islam and the West within the Context of Dialogue among Civilizations

DÜNDAR H. U.

International Ilem Summer School, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2013, ss.383-392

2010

2010

Küreselleşmenin Başka Bir Boyutu; Batılı Dünya Tasavvurunun Evrenselleştirilmesi Üzerine

DÜNDAR H. U.

Siyasi İlimler Türk Derneği Konferansı, İstanbul, Türkiye, 05 Aralık 2010, ss.1