Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Demokrat Parti İktidarı ve Basın

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.257-270, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Empirical Research on the Media Viewing Habits of Elementary Schoolchildren who Took Media Literacy Courses

E-Journal of New World Sciences Academy, Humanities, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Empirical Research on the Media Viewing Habits of Elementary Schoolchildren who Took Media Literacy Courses

e-Journal of New World Sciences Academy Humanities, cilt.6, ss.752-767, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

II. Meşrutiyete Kadar Osmanlı’da Basın-İktidar İlişkileri

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

212 Sayılı Yasanın Dönemin Yazılı Basınında Temsili

NWSA, cilt.5, ss.80-100, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetici ve Çalışanlar Perspektifinde Kocaeli Medyası ve Sorunları

ERÜ İletişim Fakültesi Dergisi, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okuyucuların Yerel Gazeteleri Algılamaları

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.4, ss.1-24, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleneksel Gazetecilik Karşısında İnternet Gazeteciliği

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Düzenleyici Kurullar Olarak RTÜK ve CSA

KİLAD, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tezkere Dönemi ve Sonrası Türk-ABD İlişkilerinin Medyada Temsili

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye Ve İngiltere’de TV Yayıncılığında Pornografi ve Sansür

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tarihimizin İlk Mizah Dergisi Diyojen’in Kapatma Cezalarına Yine Mizahi Yoldan Gösterdiği Tepkiler

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir İletişim Dili Olarak İnternet

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Televizyonun Zararlı Yayınları Karşısında Çocukların Korunmalarına Yönelik Yasal Düzenlemeler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkçe Basında İlk “Marka” Rekabeti

”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Radyo Yapımcılığında Kurgu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Takrir-i Sükun Mağduru Bir Taşra Gazetesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Basın Yoluyla Osmanlı’da Tüketim Toplumu Yaratma Çabaları

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Serbest Gazeteciliğe Adım: Yarı Özel Gazete Ceride-i Havadis

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlıca Olarak Çıkan Sinema Dergileri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Reklamın Tarihçesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DEMOKRAT PARTİ İKTİDARI VE BASINI

1. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2017, ss.38

Kertenkele Dizisinde Din, Dindarlık ve Din Adamı Temsili

Medya ve Din Tartışmaları, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Nisan 2015, ss.205-214

An Empirical Research On Media Viewing Habits Of Elementary Schoolchildren Who Took Media Literacy Courses: The Kayseri Example

Communication in the Millennium, San Diego/California, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Mayıs 2011

Türkiye’de İletişim Eğitimi

Ulusal İletişim Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Nisan 2010

The Turkish Media Coverage of the Invasion of Gaza by Israel

Fifth International Conference, School of Oriental&African Studies (SOAS), Londra, İngiltere, 20 Haziran 2009

Media, Reflector Of Diverse Cultures Or Producer Of Global Culture?”,

I. International Symposium On Communıcatıon And Medıa Studıes İn The Process Of Socıal And Cultural Interactıon, Bişkek, Kırgızistan, 8 - 10 Haziran 2005

Ottoman-Non Turkısh Press Relations İn The Light Of Official Documents

Communication in the Millennium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Mart 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Gazetelerde Yer Alan Politik Karikatürlerin Siyaset Bağlamında Ak Parti Örneği Üzerinden İncelenmesi

İletişim Ve..., Aysel Aziz, Suat Sungur, Editör, Hiperlink Yayınları, İstanbul, ss.69-107, 2014

Okuyucuların Yerel Gazeteleri Algılamaları (Kayseri Örneği)

Tarih İçinde Kayseri Basını, HAMZA ÇAKIR, HAKAN AYDIN, Editör, Palet Yayınları, Konya, ss.477-508, 2012

II. Meşrutiyet Dönemi Basın Sansürü

İkinci Meşrutiyet Devrinde Basın ve Siyaset, Aydın H., Çakır H., Editör, Palet, Konya, 2010

Osmanlı Dönemi Basın-Siyaset İlişkilerinde Şantaj, Rüşvet ve Ödenekler

Medya ve Siyaset İlişkileri Üzerine, Damlapınar Z., Editör, Turhan, Ankara, 2008

Tüm yönleriyle radyo

Siyasal Yayınevi, Ankara, 2005

Sayısal Televizyon Yayıncılığı

Medyada Yeni Yaklaşımlar, Metin Işık, Editör, Eğitim, Konya, ss.35-67, 2004

Medya ve Etik

Medyada Yeni Yaklaşımlar, Metin Işık, Editör, Eğitim, Konya, ss.129-141, 2004

Osmanlı basınında reklam

Elit Reklamcılık, Ankara, 1997

Ortadoğu ve Kara Afrika Ülkelerinde Radyo ve Televizyon Yayınları

Uluslararası İletişim, Öngören G., Editör, Der, İstanbul, 1995

Musul-Kerkük İle İlgili Arşiv Belgeleri (1525-1919)

Tc Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Ankara, 1993

Bosna-Hersek İle İlgili Arşiv Belgeleri (1516-1919)

Tc Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Ankara, 1992

Osmanlı Devleti İle Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri

Tc Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Ankara, 1992

Diğer Yayınlar