Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Endüstri Mühendisliği

  • Üretim Planlaması ve Kontrolü

  • Envanter Sistemleri

  • İmalat Sistemleri Modellemesi ve Analizi

  • Proje Yönetimi

  • Karar Kuramı

  • Çok Kriterli Karar Verme

  • Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi