Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EXAMINATION OF STUDENTS' ATTITUDES TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS FACULTY OF SPORTS SCIENCES (CASE OF KAYSERİ)

INTERNATIONAL "ARTEMİS" CONGRESS ON LIFE, SOCIAL, HEALTH, AND SPORTS, 10 September 2022, vol.1, pp.139-148

TAKIM SPORLARINDA GÖREV YAPAN HAKEMLERİN COVİD 19 HASTALIĞINA YAKALANMA KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC - XIV, Kayseri, Turkey, 10 July - 12 August 2022, vol.1, pp.184-188

Hakemlerin Covid-19 Hastalığına Yakalanma Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

İnternational Congress on Social Sciences, China to Adriatic-XIV, Kayseri, Turkey, 10 June 2022

Investigation of Injury Anxiety Levels of Athletes in University Teams

2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.192-196

ÜNİVERSİTE TAKIMLARINDA YER ALAN SPORCULARIN YARALANMA KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

2. ULUSLARARASI 19 MAYISYENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 27 - 29 December 2019

Analysis of Shyness Levels of Sport Sciences and Education Faculty Students.

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.518-522

Books & Book Chapters

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

in: Sporda Bilim - 3, Beltekin Enes, Turgut Mine, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.125-137, 2021

21. Bölüm

in: Spor Bilimleri Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Özgür KARATAŞ, Mehmet ILKIM, Mustafa ALTINKÖK, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.313-328, 2019

10. Bölüm

in: Sporda Yeni Akademik Çalışmalar-3, Mehmet ILKIM, Faruk AKÇINAR, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.177-186, 2019

Metrics

Publication

24

Open Access

2