Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KAMU YÖNETİMİNDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN EĞİTİMİ: TÜRKİYE‐ FRANSA KARŞILAŞTIRMASI ..

16. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU, Kayseri, Turkey, 21 - 23 February 2019, pp.131-133

Good Governance and Human Development: Case of Rwanda

6. Internatioanl Academic Conference on Social Scıence (IIACS), Prag, Czech Republic, 27 - 28 July 2018, vol.1, no.1, pp.1 Sustainable Development

Kamu Güveni İnşasında Kurumların Rolü: BIMER Örneği

KAYFOR 15, Isparta, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.39-42

Good Governance and Human Development Case of African Countries

5th International Conference on Sustainable Development, Roma, Italy, 6 - 07 September 2017, pp.159 Sustainable Development

Glass Ceiling Cyndrome and Women in Top Management: Case of Botswana

25. International Conferences on Economics and Social Sciences, Paris, France, 30 January 2016, pp.27-30 Sustainable Development

Yerel Yönetimlerde Etkinlik ve Demokrasi Çıkmazı

13. Kamu Yönetimi Forumu (13. KAYFOR), Konya, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.1358-1370

Global Governance and Africa’s Development

Annual International Conference on Interdisciplinary Legal Studies, Oxford, United Kingdom, 2 - 04 March 2015, pp.130

Hizmette Yerellik Perspektifinden Yeni Büyükşehir Kanunu

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Artvin, Turkey, 15 - 17 October 2014, no.1, pp.1-16

Kamu Kurumlarında Yolsuzlukla Mücadelede Gürcistan ve Türkiye Karşılaştırması

XI. Kamu Yönetimi Forumu, Samsun, Turkey, 31 October - 01 November 2013, no.380, pp.739-748

E. Laclau ve C. Mouffe’un Söylem Kuramı çerçevesinde HES Mücadelesi

8. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 07 September 2013, no.1, pp.1-15

Kamu Çalışanlarının Yıldırma (Mobbing) Sorunu: Kahramanmaraş’ta Bir İnceleme

II. Kamu Etiği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 28 February 2013, no.1, pp.1

Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Sorunların Çözümünde ve Kalkınmadaki Önemi ve Katkıları: DOĞAKA, İKA ve ZEKA Örneği

II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 02 October 2012, no.2, pp.365-373

Books & Book Chapters

Belediyelerin Geleceği

in: Türk Yerel Yönetimleri, Konur Alp Demir ve Ali Çiçek, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.129-145, 2022 Sustainable Development

ULUSLARARASI GÖÇ VE YEREL YÖNETİMLER

in: Yerel ve Küresel Eksende ULUSLARARASI GÖÇ ÜZERİNE İNCELEMELER, ERKAN ARSLAN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.203-222, 2021 Sustainable Development

Yerel Yönetimler ve Kent

in: Yeni Yüzyılda Kentsel Siyaset, Arzu Yılmaz Arslantürk ve İsmail Dursunoğlu, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, pp.105-125, 2021

Türkiye Afrika İlişkilerinin Dinamikleri

in: Türkiye’de İç ve Dış Politikanın Geleceği Doç Dr. Özlem Becerik Yoldaş’a Armağan, Yunus Yoldaş, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.600-620, 2021

Kamu Kurumlarında Mobbing

Türkiye Alim Kitapları, Almanya, 2015