Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Can Nesfatin-1 Predict Hypertension in Obese Children?

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.12, no.1, pp.29-36, 2020 (SCI-Expanded) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Maraş Otu İntoksikasyonu İle Kliniğimize Başvuran Çocuk Olguların Değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.10, no.3, pp.495-501, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Pediatri Hemşirelerinin Anafilaksi Konusundaki Bilgi Düzeyi

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.29, no.2, pp.118-122, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Yenidoğan Ünitemizde İlk Balon Atriyal Septostomi: Vakadan Öğrendiklerimiz

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.11, no.3, pp.30-32, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

The evaluation of mean platelet volume in infants withatopic dermatitis

Annals of Medical Research, vol.26, no.5, pp.899-903, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

FRAS1 Gen Mutasyonuna Sahip Fraser Sendromlu Yenidoğan Olgu

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.28, no.6, pp.452-455, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Yenidoğanda Klippel-Trenaunay Weber Sendromu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, no.1, pp.27-29, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Two Siblings With Homozygote D448H Mutation Rare in Gaucher’xxs Disease

JOURNAL OF MEDICAL PRACTICE AND REVIEW, vol.2, no.7, pp.210-213, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Assessment of Serum Zinc Status of Children

Journal of Pediatrics, Perinatology and Child Health, vol.2, no.02, pp.10-15, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Achondrogenesis Type 2 (Langer-Saldino)

Turkish Journal of Pediatric Disease, vol.7, pp.60-62, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Obez çocuklarda atrial elektromekanik gecikmenin değerlendirilmesi

5.erciyes pediatri akademisi kış kongresi, Turkey, 28 February - 02 March 2019

Febril Konvülsiyonlar Nörogelişimi Etkiler mi?

62.Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Turkey, 14 - 18 November 2018

Kan Grubunun Uzamış Anne Sütü Sarılığı ile İlişkisi

62.Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Turkey, 14 - 18 November 2018

Gaucher Hastalığında Nadir Görülen Homozigot D448H Mutasyonuna Sahip 2 Kardeş

6.Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, 11 - 15 April 2018

Relationship Between Platelet Lymphocyte Ratio and Hematuria in HSP Patients

4.Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Turkey, 22 - 24 February 2018

Akondrogenezis Tip 2 (Langer-Saldino)

55.Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2011