Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hadis Seçme ve değerlendirmede Tabi Hal Yöntemi

Din Bilimleri, cilt.3, sa.2, ss.53-89, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Hadis Bulma Yolları (Tahriç)

Hadis Araştırma ve Tenkit Kılavuzu, Polat, Salahattin, Nazlıgül, Habil, Doğanay, Süleyman, Editör, İfav, İstanbul, ss.13-123, 2017

Hadis Araştırma Yöntemleri

Hadis El Kitabı, Zişan Türcan, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.477-547, 2016