Education Information

Education Information

  • 1987 - 1994 Doctorate

    Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Turkey

Dissertations

  • 1994 Doctorate

    İMAM ŞAFİİNİN HADİS KÜLTÜRÜMÜZDEKİ YERİ

    Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

Foreign Languages

  • C1 Advanced Arabic