Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2019 Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon, Türkiye

 • 2000 - 2003 Yüksek Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon, Türkiye

 • 1995 - 1999 Lisans

  Erciyes Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  Örgütlerde Politika Algılamalarının Sapkın Örgütsel Davranışlar Üzerindeki Etkileri: Pozitif Psikolojik Sermayenin Aracı Rolü

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, --

 • 2003 Yüksek Lisans

  İşletmelerde Kriz Yönetimi Uygulamaları ve Kayseri Tekstil ve Giyim İşletmelerinde Bir Uygulama

  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon