Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017 N’-(3,4-dimetoksibenziliden)-N-metilbenzensülfonilhidrazin

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2017 INVESTIGATION OF REACTIONS OF AMINO PYRIMIDINE DERIVATIVES WITH SOME ACYL AND ALKYL HALIDES

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 Tarçın bitkisinden Uçucu Yağ Üretimi ve Antimikrobiyal Aktivite Çalışmaları

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2017 1-(( 3-HYDROXYNAPHTALEN-2-YL)METHYLENEAMİNO)-5-(4-METHYLBENZOYL)-4-P-TOLYLPYRİMİDİN-2(1H)-ONE and its Transition Metal Complexes

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 Synthesis, Structural Characterization and DTA/TG Studies of a Schiff Base

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 Investigation of Schiff base Reactions Effect on Cell and Amino acid Staining with Brassica Oleraceae Extract by FT-IR Spectrophotometric Analysis

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2016 1-(4-Methoxybenzylideneamino)-5-(4-methylbenzoyl)-4-p-tolylpyrimidin-2(1H)-one and its catalytic activity properties

  Katılımcı

  Girona, İspanya

 • 2016 Cytotoxic activities in breast cancer cell line of organometallic compounds

  Katılımcı

  Girona, İspanya

 • 2016 5-(4-Methylbenzoyl)-4-p-tolyl-1-(3,4,5-trimetothoxybenzylideneamino)pyrimidin-2(1H)-one and its antimicrobial properties

  Katılımcı

  Girona, İspanya

 • 2016 Catalytic Activity in carbon-carbon bond forming reactions of peppsi Pd-NHC type N-heterocylic carbene complexes

  Katılımcı

  Girona, İspanya

 • 2015 Çeşitli Geçiş Metallerinin Bazı Schiff Bazı Kompleksleri-Sentez Karakterizasyon ve Katalitik Aktivite V. Ulusal Anorganik Kimya Kondresi

  Katılımcı

  Mersin, Türkiye

 • 2014 Synthesis, Structural Characterization and Catalytic Activity of some Schiff Bases, Symposium on Molecular Chemistry

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Schiff bazları: Sentezleri, Karakterizasyonu ve Suzuki-Miyaura Eşleşme tepkimelerinde Katalitik aktivite çalışmaları IV. Fiziksel Kimya Kongresi Denizli

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2014 Synthesis and Crystal Structura of 4- Methylbenzene-1-((E)-)( 6-hydroxycyclohexa-1,5-dien-1-yl) methylidene) amino)-5-(4- methylbenzoyl) pyrimidin-2(1H)-one 4th national crystallographic meetimg Diyarbakır

  Katılımcı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2014 Preparation of Various Sschiff Bases and Their Catalytic Activities

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2013 Reactions of Some Pyrimidine Derivatives with Chloroacetylchloride, 44 th World Chemistry Congress, Istanbul August 11-16,2013.

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Kompleksler: Sihirli Bileşikler, Kromatografi Kongresi,

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2012 Reactions Of Some Pyrazole-3 Carboxylic Acid Chlorides With Various Urea, 7 th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Thermal Studıes And Decomposıtıon Reactıons Of A Novel Lıgand And Its Some Metal Complexes 7 th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 Aromatic Sulfonyl Hydrazides and Sulfonyl Hydrazones- Antimicrobiyal Activity and Physical Properties,

  Katılımcı

  Pamukkale Universitesi/Çanakkale, Türkiye

 • 2011 1-(2-Hidroksinaftil-metilen amino)-5-(4-metilbenzoil)-4-(-metilfenilpirimidin)-2(1H)-Tiyon Bazı geçiş metal kompleksleri ve antimikrobiyal etkileri,

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2011 1-(2-Hidroksifenil metilen amino)-5-(4-metilbenzoil)-4-(-metilfenilpirimidin)-2(1H)-Tiyon Bazı geçiş metal kompleksleri ve antimikrobiyal etkileri

  Katılımcı

  Pamukkale Universitesi/Çanakkale, Türkiye

 • 2009 2- Hidroksi-1-naftaldehit benzensülfonil-1-metil hidrazon Ligandı ve Nikel(II) Kompleksinin Spektroskopik Davranışlarının İncelenmesi, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2009 2-Hidroksi-1-naftaldehit benzensülfonil-1-metil hidrazon’un Bazı Geçiş Metal Kompleksleri ve Antimikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

 • 1992 Pb-Sb-O Sistemindeki fazların sentezlenmesi, VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 76

h-indeksi (WOS): 4