Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2017 International Symposium on Advances in Nuclear Engineering

    Oturum Başkanı

    Islamabad, Pakistan

  • 2017 International Symposium on Advances in Nuclear Engineering

    Davetli Konuşmacı

    Islamabad, Pakistan

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 15

h-indeksi (WOS): 2