Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Suriye’xxde Düzen Kurucu Rusya’xxnın Filistin Siyaseti: Çözümsüzlüğün Yeni Büyük Aktörü mü?

Filistin Meselesi ve Türkiye Uluslararası Kongresi, Konya, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2017

In Search of a Fine Balanceat the Age of New Silk Road Projects: Foreign Policy Dynamics of Central Asian States

1st International Symposium of Silkroad Academic Studies, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

What Does a Full Memebership to the Shanghai Cooperation organisation Promise Turkey in the Eurasian Geopolitics?

IEPAS2017 4th International Conference on Eurasian Politics and Society, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Temmuz 2017

Sustainability of Russia-Kazakhstan Relations under the Shadow of China

3rd. International Conference on Social Sciences and Education Research, ROMA, 27 - 29 Nisan 2017, ss.148

Struggle of Turkish Foreign Policy for Finding a Right Balance in the Middle East: A Neorealist Assessment of the Conflict in Syria

International Symposium on Continuity Change in North Africa, Turkey Iran, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017, ss.118-119

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’xxnin Orta Asya’xxya Yönelik Dış Politikası

Türk Dış Politikası: Aktörler, Krizler, Tercihler, Çözümler, Serif Demir, Poyraz Gürson, Ayça Eminoğlu, Editör, Barış Kitap, Ankara, ss.630-661, 2017