Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - Devam Ediyor Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye

 • 2005 - 2007 Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye

 • 2001 - 2005 Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007 Yüksek Lisans

  Cd(II) ve Cu(II) ağır metal stresi uygulanan Phanerochaete chrysosporıum'da antioksidan enzimlerde değişen miktarların belirlenmesi

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2017Uygulamalı Hücre Kültürü ve Kök Hücre İşaretleme Teknikleri Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türkiye Nükleer Tıp Derneği/ Erciyes Üniversitesi GenKök Merkezi

 • 2014LC-MS TRIPLE TOF 5600 Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Erciyes Üniversitesi GenKök Proteom Birimi

 • 2013LLP / ERASMUS INTENSIVE PROGRAM, “Stem Cell Applications: from Bench to Bed Side”

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , GENOME AND STEM CELL CENTER (GENKOK) Erciyes University-TURKEY

 • 2011II. Temel Hücre Kültürü Kursu, GATA & Erciyes Üniversitesi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , GENKÖK & GENOCEL, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ.

 • 2010Erciyes Üniversitesi I. Stem Cell Çalıştayı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , GENKÖK & GENOCEL, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

 • 2009Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Diğer , Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM)