Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diffusion and Substitution Effect on Telecommunication Technologies in TURKEY

Academic Platform-Journal of Engineering and Science, cilt.7, sa.3, ss.496-506, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Reducing Variation of Dyeing Process in Textile Manufacturing Industry

World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering, cilt.5, sa.11, ss.2279-2287, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Usage of the Facial Action Coding System to predict customer gender profile: A neuro marketing application in TURKEY

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018

Türkiye’deki Sabit-Mobil İkame Etkisi Üzerine Bir Araştırma

UMTEB III-Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2018, ss.378

Mobil İletişim Teknolojilerinin Türkiye’de Yayılımı ve Rekabeti

UMTEB III-Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2018, ss.379

Usage of artificial neural network as a tool of technology diffusion modelling

ICENS-4. International Conference on Engineering and Natural Science, Kyyiv, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.1231

A Neuromarketing Application in TURKEY

ICENS-4. International Conference on Engineering and Natural Science, Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.1232

Reverse Logistic Network Design for Recycling of Solid Wastes

ICENS-4. International Conference on Engineering and Natural Science, Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.1233

Effects of new payment regulations on mobile phone diffusion in TURKEY

44th International Conference on Computers and Industrial Engineering and 9th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2014, ss.1883-1893

Reducing Variation of Dyeing Process in Textile Manufacturing Industry

International Conference on Industrial and Information Engineering, Venice, İtalya, 1 - 04 Kasım 2011, ss.1626-1634

Kitap & Kitap Bölümleri

Reducing Mirror Slippage of Nightstand with Plackett-Burman DOE and ANN Techniques

Total Quality Management and Six Sigma, Aized T. , Editör, Intech, Rijeka, ss.101-114, 2012