Education Information

Education Information

 • 2018 - 2022 Doctorate

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 2003 - 2008 Undergraduate

  Gaziantep University, Faculty Of Engıneerıng, Endüstri Mühendilsiği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Postgraduate

  Koroner arter hastalarında stent implantasyonu sonrası ölümlerin Yapay Sinir Ağları ile tahminlemesi

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English