Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Düzgün kosinüs modüleli süzgeç bankaları –pencere fonksiyonu tabanlı yeni bir kaskat yöntem

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.35, sa.1, ss.403-418, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

A review on the cosine modulated filter bank studies using meta-heuristic optimization algorithms

ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW, cilt.52, sa.3, ss.1629-1653, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Süzgeç Bankası Tasarımında Kullanılan ABC Algoritmasının Kontrol Parametrelerindeki Değişimin Performansa Etkisinin İncelenmesi

Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi , cilt.1, sa.2, ss.243-246, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Reconstruction Algorithms for Sparse Signal Recovery from Noisy Measurement

Majlesi Journal of Telecommunication Devices, cilt.7, sa.1, ss.17-21, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of the Effects of the Frequency Band Values on the Performance of the Cosine Modulated Filter Bank Design

Majlesi Journal of Telecommunication Devices, cilt.7, sa.7, ss.11-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The effect of the increase in the number of channels to the performance in the Cosine Modulated Filter Bank design

Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SİU 2018) Kurultayı, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1-4

INTEGRATION OF PROGRAMMABLE HARDWARES TO ENGINEERING EDUCATION:FPGA’S

ICEMST-2018, International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Muğla, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

USING FPGA’S FOR EDUCATIONAL PURPOSES IN LOGIC LABORATORY

ICEMST-2018, International Conference on Education in Mathematics,Science and Technology, Muğla, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

Performance comparison of two channel CMFB and QMF bank designed via ABC algorithm

2017 25th Signal Processing and Communication Application Conference, SIU 2017 - Proceedings, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017, ss.1-4

Design of M-Channel Uniform Cosine Modulated Filter Bank Using qABC Algorithm

International Workshop, ” Mathematical Methods in Engineering, MME-2017, 27 - 29 Nisan 2017

4. Nesil Haberleşme Teknolojilerinde OFDMA

URSI (Union Radio Scientifique Internationale) TÜRKİYE VII. Bilimsel Kongresi, Elazığ, Türkiye, 28 - 30 Ağustos 2014, ss.326-328

Çok Taşıyıcılı Kod Bölmeli Çoklu Erişim (MC-CDMA) Sistemlerinde Kanal Kestirimi

HABTEKUS’2009, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Aralık 2009, ss.153-155

OFDM ile MC-CDMA Sistemlerinin Karşılaştırılması

İTUSEM’2009, IV. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, Adana, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2009, ss.103-106

Uçak İçi OFDM Tabanlı Kablosuz İnternet Erişimi

HASEM’2008, Kayseri VII. Havacılık Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2008, ss.282-285