Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mirza Taki Khan (Amir Kabir) And His Reforms (1848-1851)

BELLETEN, cilt.77, ss.151-184, 2013 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MUHAMMED ALİ ŞAH DÖNEMİNDE İRAN’IN SİYASİ DURUMU (1907-1909) (THE POLITICAL SITUATION OF IRAN IN THE PERIOD OF MOHAMMAD ALI SHAH ( 1907-1909) )

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.327-350, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Russia's Attitude Towards The Iranian Constitutional Revolution And Its Support Of Counter-Constitutionalism

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), no.4, ss.179-189, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İran Meşrutiyet Hareketinin Türk Liderleri: Settar ve Bâger Hanlar

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks (ZfWT), no.1, ss.47-64, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngiltere Savunma Bakanlığı Kayıtlarına Göre I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti ve İran Arasındaki Ulaşım Yolları

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), no.3, ss.1067-1107, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anglo-Persian Oil Company’den British Petroleum’a (BP): İngiltere’nin İran’daki Petrol Macerası

History Studies, International Journal of History, no.2, ss.57-77, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The American Board and Ottoman Woman's Education

HİSTORY STUDİES, ss.105-117, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The American Board and the Ottoman Women’xxs Education 105 - 117”, History Studies

HİSTORY STUDİES, ss.105-117, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ermeni Meselesinde İran'ın Rolü ve İran-Ermeni İlişkileri

Erciyes-Nevşehir Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS II), Türkiye, 1 - 04 Ocak 2009, ss.225-239

The Shia Movement in The Middle East From Ottoman Empire Up To Now And its Effects To Socia-Politic Life

Karazinsky Reading, 61st Young Scients Conference, Ukrayna, 1 - 04 Aralık 2008, ss.74-84

Kitap & Kitap Bölümleri

II. Abdülhamid Döneminde Türk-İran İlişkileri (1876-1909)

Devr-i Hamid, Sultan II. Abdülhamid, Hülagü, M, Editör, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, ss.133-153, 2011