Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Solfej Öğretiminde Makamsal Materyallerin Kullanımına İlişkin Uzman Görüşleri Üzerine Bir Betimsel Analiz

Sosyoteknik Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, vol.2013, no.3, pp.19-33, 2012 (National Refreed University Journal)

Geçmişten Günümüze Türk Müziğinde Toplu İcra Anlayışı Üzerine Bir İnceleme

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.30, pp.129-143, 2011 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Other Publications