“Keman İle Geleneksel Türk Müziği ve Klasik Batı Müziği İcrasında Ortaya Çıkan Tınısal Farklılıklar Üzerine Bir Karşılaştırma”,


YILDIRIM F.

VI. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 28 - 30 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text