Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Present of Victory to Istanbul : Exiles (1453-1514)

Bilimname, no.47, pp.41-67, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Kroniklerine Göre Şehzade Korkud’un Mısır Macerası

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.33, no.47, pp.67-91, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Tabakâtü’l-Memâlik’e Göre Sultan Süleyman Zamanında Osmanlı Devleti’nin İdari Taksimatı

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.32, no.45, pp.7-38, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Şehzade-Sultan Bağlamında Klasik Dönem Osmanlı Saltanat Verasetinde Gücün Esas Alınması ve Kadın Soy Çizgisinin Iskat Edilmesi

History Studies International Journal of History, vol.9, no.5, pp.1-24, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlıda Padişah Oğulları ve Kızlarının Eşitlendiği Alan: Teşrifat

HITIT UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF DIVINITY FACULTY OF HITIT UNIVERSITY, vol.14, no.27, pp.183-202, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Şehzade Mustafa’nın Öldürülmesi -Tahlilî Bir Yaklaşım-

BILIMNAME, no.18, pp.205-228, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlıya Sığınan İki Dulkadir Şehzadesi/Beyi, Şehsüvar Bey ve Oğlu Ali Bey

Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 29 April - 01 May 2011, vol.1, pp.331-356

Fütüvvet Kavramının/Kurumunun Askerî ve Siyasî Mahiyeti

Ahilik Uluslararası Sempozyumu ”Kalite Merkezli Bir Yaşam”, Kayseri, Turkey, 20 - 22 September 2011

Celâl-zâde Mustafa Çelebi’nin Anlatımı İle Irakeyn Seferinin Ayrıntılı Panoraması

İslâm Medeniyetinde Bağdat (Medînetü’s-Selâm) Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2008, pp.563-581

Gücün Zirvesindeki Tarihi İki Dönemin Kaynaklarında Kadınlık Algısı

Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu- Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Yıl Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2009, pp.30-45

Books & Book Chapters

Osmanlı Türkçesi Alfabesi

in: Osmanlı Türkçesi, Mehdin Çiftçi Erdem Can Öztürk, Editor, Lisans, İstanbul, pp.15-71, 2019

Rekabetten İtâvete Osmanlı-Habsburg Mücadelesi

in: İslâm Tarihi ve Medeniyeti 12 Osmanlılar-I, Mehmet Şeker Şefaettin Severcan, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.321-346, 2018