Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üçüncü Cinsiyetin Dünyası: Çinli Hadımlar

International Journal of Social and Educational Sciences, cilt.3, sa.6, ss.76-86, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜÇÜNCÜ CİNSİYETİN DÜNYASI ÇİNLİ HADIMLAR

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.6, ss.76, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XU FU NUN SEYAHATİ ÇİN JAPON İLİŞKİLERİNİN BAŞLANGICI MI

International Journal of Social and Educational Sciences, cilt.2, ss.1-8, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Xu Fu'nun Seyehati: Çin-Japon İlişkilerinin Başlangıcı mı?

International Journal of Social and Educational Sciences, cilt.2, sa.3, ss.1-8, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Influence of Chinese Imperial Exams on Japan, Korea and Vietnam

5th International Symposium on Asian languages and Literatures: Intersection of Cultures, Nur-Sultan, Kazakistan, 20 - 22 Haziran 2019

Zheng Shi and Piracy During the Reign of Qing Dynasty

IV. Uluslararası Multidisiplinler Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Paris, Fransa, 26 - 27 Nisan 2018, ss.82

Castration Through the Ages: A Comparative Study over Chinese and Indian Culture

IV. Asya Dilleri ve Edebiyatları Uluslararası Sempozyumu, Hindistan, 2 - 04 Şubat 2017

HANEDANLIKTAN ULUSA KURUCU BÜROKRATİK YAPININ KİMLİĞE YANSIMALARI

International Symposium on Culture and Identity in the Perspective of 21st Century, Baku, Azerbaycan, 26 - 28 Mayıs 2014

Hanedanlıktan Ulusa: Kurucu Bürokratik Yapının Kimliğe Yansımaları

21. Yüzyıl Penceresinden Kültür ve Kimlik Uluslararası Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 26 - 28 Mayıs 2014, ss.135-146

Klasik Metinler Doğrultusunda Proto Shangların Yaşam Biçimi

III. Asya Dilleri ve Edebiyatları Uluslararası Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2014, ss.183-197

Hun Originated/Influenced Objects Found In China: Ordos Bronze

17th Symposium on Mediterranean Archaeology, Moskova, Rusya, 25 - 27 Nisan 2013, ss.108-115

Shi Ji: Lü Buwei Kayıtları ve Lü Buwei'in Qin Yönetimine Girişi

1. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2011, cilt.1, sa.1, ss.177-183

Kitap & Kitap Bölümleri

Boksör İsyanı'nda Pekin Kuşatması

Çin Medeniyeti: Tarih, Kültür, Edebiyat, Felsefe "Prof. Dr. Bülent OKAY'ın 35. Meslek Yılı Anısına", Chiang G., Ceylan F., Ceylan E., Editör, Kesit Yayınları, Ankara, ss.119-134, 2018

Boksör İsyanı’nda Pekin Kuşatması

Çin Medeniyeti: Tarih, Kültür, Edebiyat, Felsefe, Ünal Chiang Gonca, Ceylan Fatma Ecem, Ceylan Ertuğrul, Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.119-134, 2018

Diğer Yayınlar