Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fatal Seyreden Bakteriyemik Olguların Geriye Dönük OlarakKan Kültürü Pozitifliğinin Araştırılması

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE” 3-7 NİSAN 2019, 13 Nisan 2019