Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cilalama ve arjinin uygulamasının kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi

Dicle Dişhekimliği Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.178-182, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çeşitli içeceklere maruz bırakılan kompozit rezinlerin renk değişiminin değerlendirilmesi

Dicle Dişhekimliği Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.97-103, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Restoratif Diş Hekimliğinde Lazer Kullanımı

Ado Klinik Bilimler Dergisi, 6(3), 2012., cilt.6, sa.3, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fiber destekli adeziv köprü uygulamaları: iki olgu sunumu

Erciyes Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ERDİŞ 2020, Kayseri, Türkiye, 26 - 29 Şubat 2020

Çürük Temizlemede Güncel Yaklaşımlar

Başkent Üniversitesi XXI. Öğrenci Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 22 Mayıs 1919 - 24 Mayıs 2019

Bulk-fill kompozitlerin su emilim, suda çözünme, mikrosertlik ve dönüşüm derecesi

Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 27 - 30 Eylül 2018

Farklı parlatma sistemlerinin kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 20. Ulusararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2016

Microhardness of resin cements polymerized through different shade composite discs

FDI 2013 101st Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013

Bleach Kompozit Rezinlerin Mikrosertlikleri ve Polimerizasyon Değişim Dereceleri

19. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Muğla, Türkiye, 26 Nisan 2013 - 28 Nisan 2018

Çeşitli içeceklere maruz bırakılan kompozit rezinlerin renk değişiminin değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi XII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Kıbrıs (Kktc), 27 - 30 Eylül 2012

Çeşitli içeceklere maruz bırakılan kompozit rezinlerin ağartıcı diş macunları ile fırçalandıktan sonra mikropürüzlülüğünün değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi XII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Kıbrıs (Kktc), 27 - 30 Eylül 2012

Yaygın Mine Hipoplazisinin Kompozit Rezin ile Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi XII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Kıbrıs (Kktc), 27 - 30 Eylül 2012

Kompozit laminate veneer ve pembe kompozit ile estetik düzenleme: olgu sunumu

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi XII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Kıbrıs (Kktc), 27 - 30 Eylül 2012

Bulk fill rezin kompozitlerin polimerizasyon derinlikleri

17. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Side, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2012

Bulk fill rezin kompozitlerin mikrosertlikleri ve polimerizasyon değişim dereceleri

17. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2012

Fonksiyonel kuvvetlerin çürüksüz servikal lezyonların restorasyonu üzerine etkisi

16. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2011

Ağartma ajanı, kazeinfosfopeptit amorf kalsiyum fosfat ve florun mine mikrosertliği üzerine etkisi

16. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2011

Non-carious cervical lesions: a case report

5th ConsEuro Meeting on Prevention, Restoration and Aesthetics, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2011, cilt.15, ss.771-857

Parlatma ve Arjinin Uygulamasının Kompozit Rezinlerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi

15. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Muğla, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2011

Yaygın diş aşınmasının restoratif ve protetik rehabilitasyonu: olgu sunumu

15. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Muğla, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Erken Çürük Teşhisinde Lazerlerin Yeri

Restoratif Diş Hekimliğinde Lazerler, Jale Görücü, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.20-25, 2018