Announcements & Documents

Su Kirliliği ve Kontrolü
Lecture Note
11/6/2023

CM 303 Su Kirliliği ve Kontrolü dersi için ders materyalleri CM303.rar Creative Commons License

Su Kaynaklarının Planlanması
Lecture Note
11/6/2023

Su Kaynaklarının Planlanması dersi için ders materyalleri

CEM615.rar Creative Commons License

Çevresel Sistem Analizi ve Modellemesi
Lecture Note
11/6/2023

Çevresel Sistem Analizi ve Modellemesi dersi için ders materyalleri

CEM537.rar Creative Commons License