Doç.Dr.

FİLİZ DADAŞER ÇELİK


Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Eğitim Bilgileri

2002 - 2008

2002 - 2008

Doktora

University Of Minnesota-Twin Cities, Graduate School, Water Resources Science, Amerika Birleşik Devletleri

1999 - 2002

1999 - 2002

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

1995 - 1999

1995 - 1999

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği , Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

Impact of Large-Scale Irrigation on a Closed-Basin Wetland: Water Flow Alterations and Participatory Irrigation Management Effects on the Sultan Marshes Ecosystem in Turkey

University Of Minnesota, Graduate School, Water Resources Science

2002

2002

Yüksek Lisans

Katılımcı Yönetim Yaklaşımıyla Tuzla Gölü Ekosistemi için Çevre Yönetim Planı

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

Biogas Training Seminer

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Turkish-German Biogas Project

2010

2010

Ulusal Uzmanlar için Temel Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Eğitimi

Çevre ve Sürdürülebilirlik

Unido Eko-Verimlilik Programı

2010

2010

Material Flow Analysis and Eco-efficiency (Clean Productiion)

Çevre ve Sürdürülebilirlik

Unido Eko-Verimlilik Programı

2001

2001

Anerobik Biyoteknoloji: Teorik Altyapı ve Uygulamaları

Çevre ve Sürdürülebilirlik

Çevre Mühendisleri Odası

Araştırma Alanları

Çevre Mühendisliği, Çevre Teknolojisi, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevresel Modelleme, Çevre Yönetimi, Su Kirliliği ve Kontrolü, İnşaat Mühendisliği , Hidrolik, Yüzey Suları Mühendisliği, Hidroloji, Su Kaynaklarının Planlanması, Tasarımı ve Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

2009 - 2014

2009 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

2001 - 2009

2001 - 2009

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

2011 - 2017

2011 - 2017

Bölüm Başkan Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

2009 - 2013

2009 - 2013

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Su Kirliliği Kontrolü

Lisans

Lisans

Hava Kirliliği ve Kontrolü

Lisans

Lisans

Katı ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi

Lisans

Lisans

Çevre Ekonomisi

Lisans

Lisans

Uzaktan Algılama

Lisans

Lisans

Çevresel Modelleme

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çevresel Sistem Analizi ve Modellemesi

Lisans

Lisans

Çevre Mühendisliğine Giriş

Lisans

Lisans

Hidroloji

Doktora

Doktora

Yüzeysel Su Kalitesi Modellemesi

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Spatial/Temporal Distribution and Multi-Pathway Cancer Risk Assessment of Trihalomethanes in Low TOC and High Bromide Groundwaters

Ateş N. , Kaplan Bekaroğlu Ş. Ş. , Dadaşer Çelik F.

Environmental Science-Processes & Impacts, cilt.22, ss.2276-2290, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2018

2018

Modelling the effects of meteorological parameters on water temperature using artificial neural networks

Temizyürek M. , Dadaser-Celık F.

WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.77, ss.1724-1733, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2016

2016

Trends in reference evapotranspiration in Turkey: 1975-2006

Dadaser-Celik F. , Cengız E., Guzel O.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, cilt.36, ss.1733-1743, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2015

2015

Spatial and temporal changes at Tuzla (Palas) Lake in Turkey

Azgin Ş. T. , Dadaser-Celik F.

JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE, cilt.6, ss.787-799, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Wind speed trends over Turkey from 1975 to 2006

Dadaser-Celik F. , Cengiz E.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, cilt.34, ss.1913-1927, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2014

2014

Discovery of hydrometeorological patterns

ÇELİK M. , Dadaser-Celik F. , Dokuz A. S.

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.22, ss.840-857, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2013

2013

A neural network model for simulation of water levels at the Sultan Marshes wetland in Turkey

Dadaser-Celik F. , Cengiz E.

WETLANDS ECOLOGY AND MANAGEMENT, cilt.21, ss.297-306, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2012

2012

ASSOCIATIONS BETWEEN STREAM FLOW AND CLIMATIC VARIABLES AT KIZILIRMAK RIVER BASIN IN TURKEY

Dadaser-Celik F. , ÇELİK M., Dokuz A. S.

GLOBAL NEST JOURNAL, cilt.14, ss.354-361, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2007

2007

Hydrologic sustainability of the Sultan Marshes in Turkey

Dadaşer Çelik F. , Brezonik P. L. , Stefan H. G.

Water International, cilt.32, ss.856-876, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2006

2006

Dynamic hydrologic model of the Ortuluakar Marsh in Turkey

Dadaser-Celik F. , Stefan H. G. , Brezonik P. L.

WETLANDS, cilt.26, ss.1089-1102, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2006

2006

Dynamic hydrologic model of the Örtülüakar Marsh in Turkey

Dadaser-Celik F. , Stefan H. G. , Brezonik P. L.

Wetlands, cilt.26, ss.1089-1102, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Forecasting of Primary Air Pollutions: Emission Inventory Sample from Turkey

Dadaşer Çelik F. , Azgın Ş. T.

Journal of Natural Hazards and Environment, cilt.6, ss.66-75, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Develi Ovası’nda Tarımsal Drenaj Sistemlerinin Su Kalitesi

Peker B., Azgın Ş. T. , Dadaşer Çelik F.

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.2018, ss.128-139, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Yemek Atıklarından Mezofilik ve Termofilik Şartlarda Metan Gazı Üretim Düzeylerinin Araştırılması

Garan S., Dadaşer Çelik F.

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.8, ss.428-432, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Simulation of Irrigation and Reservoir Storage in the Develi Basin (Turkey) using Soil and Water Assessment Tool (SWAT)

Jouma N., Dadaşer Çelik F.

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, no.1, ss.468-476, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Emerging and Vanishing Association Pattern Mining in Hydroclimatic Datasets

ÇELİK M. , Dokuz A. Ş. , DADAŞER ÇELİK F.

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.8, ss.30-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Modelling surface water-groundwater interactions at the Palas Basin (Turkey) using FREEWAT

Dadaser-Celik F. , Çelik M.

ACQUE SOTTERRANEE-ITALIAN JOURNAL OF GROUNDWATER, cilt.6, ss.53-60, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2012

2012

Erciyes Üniversitesi Merkez Yerleşkesi için geri dönüşebilir katı atık envanteri

Irbaş E., Yılmaz M. A. , Ardahanlılar A., Eroğlu E., DADAŞER ÇELİK F.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.28, ss.102-109, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Agricultural and environmental changes after irrigation management transfer in the Develi Basin, Turkey.

Dadaşer Çelik F. , Brezonik P. L. , Stefan H. G.

Irrigation and Drainage Systems, cilt.22, ss.47-66, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Participatory Ecosytem Management Planning at Tuzla Lake: Fuzzy Cognitive Mapping

AKDOĞAN A. A. , Dadaşer Çelik F. , Özesmi U.

arXiv.org, cilt.1, ss.1-43, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Predicting Hydrologic Response of Develi Basin to Climate Change using SWAT

Dadaşer Çelik F. , Jouma N.

9th International Symposium on Atmospheric Sciences ATMOS 2019 9th International Symposium on Atmospheric Sciences (ATMOS 2019) , İstanbul, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2019, ss.1

2019

2019

Relationships between Large-Scale Atmospheric Teleconnection Indices and Precipitation over Turkey from 1980 to 2015

Dadaşer Çelik F. , Kömüşçü A. Ü. , Karadeniz Ö., Çelik M.

9th International Symposium on Atmospheric Sciences ATMOS 2019 9th International Symposium on Atmospheric Sciences (ATMOS 2019), İstanbul, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2019, ss.1

2019

2019

Kayseri İli Melikgazi İlçesi Evsel Katı Atık Yönetimi İçin Yaşam Döngüsü Analizi

Dadaşer Çelik F. , Irbaş E.

10. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019, ss.1

2019

2019

Land Use/Cover Changes in Somalia from 2003-2016

Yahye M. O. , Dadaşer Çelik F.

1st International Conference on Environment, Technology and Management, Niğde, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.102

2019

2019

Fuzzy Cognitive Maps for Understanding Human-Aquifer Interactions in the Palas Basin

Soylu M. , Karadeniz Ö. , Dadaşer Çelik F.

1st International Conference on Environment, Technology and Management, Niğde, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.120

2018

2018

Pesticide Pollution at Sultan Marshes Ecosystem in Kayseri, Turkey: Preliminary Results

ATEŞ N. , DADAŞER ÇELİK F. , Peker B.

1 st International Potable Water and Waste Water Symposium, Afyonkarahisar, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2018, ss.745

2018

2018

Spatial and Temporal Changes in Drinking Water Quality in Kayseri

Ateş N. , Dadaşer Çelik F. , Kaplan-Bekaroglu S. S. , Ergin B.

International Agriculture, Environment and Health Congress, Aydın, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, ss.2053-2065

2018

2018

Land Cover Change Detection Using Normalized Difference Vegetation Index in the Develi Basin (Turkey)

Amiri A. M. , DADAŞER ÇELİK F.

Uluslararası Tarım, Çevre ve Saglık Kongresi, Aydın, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.1

2018

2018

Hidrolojik ve İklim Zaman Serilerinin Periyodiklik Analizi

ÇELİK M. , AZGINOĞLU N., DADAŞER ÇELİK F.

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), KIZILCAHAMAM/ANKARA, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.299-303

2018

2018

Nitrate Pollution and its Possible Causes in Kayseri Drinking Water

Ateş N. , Kaplan-Bekaroglu S. S. , Dadaşer Çelik F.

1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2018, cilt.1, ss.656

2018

2018

Water Quality of Agricultural Drainage Systems in the Develi Basin in Turkey

Peker B., AZGIN Ş. T. , DADAŞER ÇELİK F.

International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2018, ss.1

2018

2018

AutoVDBSCAN: An Automatic and Level-Wise Varied-Density Based Anomaly Detection Algorithm

ÖZEKES A., ÇELİK M. , ÖZKÖK F. Ö. , Kömüşçü A. Ü. , DADAŞER ÇELİK F.

7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT’xx18), Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.534-538

2017

2017

Trihalomethane Formation in Drinking Water in Kayseri Province

ATEŞ N. , DADAŞER ÇELİK F. , Kaplan Bekaroğlu Ş. Ş.

1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS / 4. ULUSAL SU KONGRESİ, Afyon, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017, cilt.1, ss.24

2017

2017

Trends in Magnitude and Timing of Low Flows in Turkey

Güzel Şahan Ö., DADAŞER ÇELİK F.

1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS / 4. ULUSAL SU KONGRESİ, Afyon, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017, ss.1

2017

2017

Investigation of Surface Water-Groundwater Interactions at Tuzla (Palas) Lake Using the FREEWAT Platform

Dadaşer Çelik F. , Çelik M. , Azgın Ş. T.

1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS / 4. ULUSAL SU KONGRESİ, Afyonkarahisar, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017

2017

2017

Groundwater Modelling in Agricultural Basins with FREEWAT Modelling Environment: Palas Basin Case Study

DADAŞER ÇELİK F. , ÇELİK M. , AZGIN Ş. T.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.12-13

2017

2017

Hydrological Modeling of the Develi Basin using SWAT

Jouma N., Dadaşer Çelik F.

International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.1

2017

2017

Participatory Approach to Groundwater Modeling with FREEWAT at the Palas Basin in Turkey

DADAŞER ÇELİK F. , ÇELİK M. , AZGIN Ş. T.

nternational Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017

2017

2017

Calibration and Validation of a SWAT model for Palas Basin (Kayseri) using SUFI2 Algorithm

Amiri A. M. , Azgın Ş. T. , Dadaşer Çelik F.

International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.1

2016

2016

Effect of Solid Content on Biogas Production from Chicken Manure

Ucar R., DADAŞER ÇELİK F.

9th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection, Kayseri, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2016, ss.1

2016

2016

Effect of Thermal and Chemical Pretreatment on Biogas Production from Municipal Solid Waste

Garan S., DADAŞER ÇELİK F.

9th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection, Kayseri, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2016, ss.1

2016

2016

Water Quality Assessment of Saline Lake Tuzla/Palas In The Central Anatolia Region, Turkey

AZGIN Ş. T. , DADAŞER ÇELİK F.

The 9'th International Conferance on Sustainable Energy and Environmental Protection conference, Kayseri, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2016, ss.10-13

2016

2016

Discovering Emerging or Vanishing Association Patterns in Hydroclimatic Datasets

Dokuz A. Ş. , ÇELİK M. , DADAŞER ÇELİK F.

International Conference on Information Complexity and Statistical Modelling in High Dimensions with Applications (IC-SMHD-2016), Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2016, ss.42

2015

2015

Modeling the Relationships between Water Temperatures and Meteorological Parameters at Kızılırmak River using Artificial Neural Networks

TEMİZYÜREK M., DADAŞER ÇELİK F.

International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2015, ss.1

2014

2014

Response of Tuzla Lake Ecosystem in Turkey to Irrigation and Climate Variability

AZGIN Ş. T. , DADAŞER ÇELİK F.

6th IAHS-EGU International Symposium on Integrated Water Resources Management, Pisa, İtalya, 4 - 06 Haziran 2014, ss.1

2014

2014

Inventory of Emissions from Area Sources in Kayseri

Apaydın D. , Dadaşer Çelik F.

2nd International Conference on Environmental Science and Technology, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2014, ss.1-10

2013

2013

Modeling Water Levels At Tuzla (Palas) Lake In Turkey Using Artificial Neural Networks

Cengiz E., AZGIN Ş. T. , DADAŞER ÇELİK F.

International Conference on Environmental Science and Technology, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.10

2013

2013

Investigation of Sulfur Dioxide and Particulate Matter Levels in Kayseri, Turkey from 2008 to 2012

Özdoğan G., DADAŞER ÇELİK F.

International Conference on Environmental Science and Technology, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.1

2013

2013

Konya Kapalı Havzası’nda İklimsel Değişimler ve Tuz Gölü Üzerindeki Etkileri, 14-17.Mayıs.2013.

DADAŞER ÇELİK F. , Ekercin S., Özdoğan G., Orhan O.

14.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.10

2013

2013

Monitoring Water Extent Changes at Tuzla (Palas) Lake in Turkey Using Multitemporal Landsat Imagery

DADAŞER ÇELİK F. , Azgın S. T.

IPWE 2013 - 6th International Perspective on Water Resources & Environment, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2013, ss.1-10

2012

2012

Erciyes Üniversitesi Yemekhane Atıklarının Kompostlaştırılması

Yıldırım R., Irbaş E., DADAŞER ÇELİK F.

UKAY-2012 (4. Ulusal Katı Atık Kongresi), Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2012, ss.10

2012

2012

Yağış ve İklim İndeksleri Arasındaki Sıralı Birliktelik Örüntülerinin Tespit

ÇELİK M. , DADAŞER ÇELİK F. , Kömüşçü A. Ü. , Arslan M., Dokuz A. Ş.

AYSU-2012- Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 3 - 04 Temmuz 2012, ss.10-15

2012

2012

Correlations of stream flow and climatic variables in Turkey

DADAŞER ÇELİK F. , Cengiz E.

BALWOIS 2012 _ 5.International Conference on Water, Climate, &Environment, Makedonya, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.1

2012

2012

Hydrological changes at Tuzla (Palas) Lake in Turkey

Cengiz E., Dadaşer Çelik F.

BALWOIS 2012 _ 5.International Conference on Water, Climate, &Environment, Ohrid, Makedonya, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.1

2011

2011

Anomaly Detection in Temperature Data using DBSCAN Algoritm

Çelik M. , Dadaşer Çelik F. , Dokuz A. Ş.

INISTA 2011 - International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2011, ss.91-95

2011

2011

Üniversite yerleşkelerinde üretilen geri dönüşebilir katı atıkların karakterizasyonu: Erciyes Üniversitesi örneği

Irbas E., Yılmaz M. A. , Ardahanlılar A., Eroğlu E., DADAŞER ÇELİK F.

ÇESKO 2011 - Üniversite Öğrencileri IV. Çevre Sorunları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.53-57

2011

2011

Türkiye Meteorolojik Verilerinin Homojenlik Analizi

DADAŞER ÇELİK F. , Cengiz E.

ATMOS 2011 - 5. Atmosferik Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.601-610

2009

2009

Büyük Ölçekli Sulama Projelerinin Çevresel Etkileri: Develi Ovası (Kayseri) Örneği

DADAŞER ÇELİK F.

8. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2009, ss.10

2009

2009

Sultan Sazlığı örneğinde sulakalanların ekonomik açıdan değerlendirilmesi

DADAŞER ÇELİK F.

9. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2009, ss.10

2008

2008

Sultan Sazlığı'nda hidrolojik değişimler

DADAŞER ÇELİK F.

Sulak Alanlar Konferansı, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2008, ss.10

2006

2006

Irrigation-Induced Changes in the Sultan Marshes Ecosystem in Turkey

DADAŞER ÇELİK F. , Brezonik P. L. , Stefan H. G.

al Water Resources Conference of American Water Resources Association, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Ekim 2006, ss.10

2006

2006

Hydrologic, Social, and Economic Aspects of Conservation of the Sultan Marshes Ecosystem in Turkey

DADAŞER ÇELİK F. , Brezonik P. L. , Stefan H. G.

Sigma Xi Graduate Student Research Poster Exhibit, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Mart 2006, ss.1

2003

2003

The Use of Fuzzy Cognitive Mapping for Stakeholder Involvement in Environmental Policy-Making at Sultan Marshes, Turkey

DADAŞER ÇELİK F. , Özesmi U.

17th Annual Meeting of the Society for Conservation Biology, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Haziran 2003, ss.10

2002

2002

Stakeholder Analysis For Sultan Marshes Ecosystem: Fuzzy Cognitive Mapping Approach for Conservation of Ecosystems

DADAŞER ÇELİK F.

Environmental Problems of the Mediterranean Region Conference, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Nisan 2002, ss.10-15

2001

2001

Tuzla Gölü Ekosistemi için Katılımcı Yönetim Planı Yöntemi: Bulanık Bilişsel Haritalama Yaklaşımı

DADAŞER ÇELİK F. , Özesmi U.

IV. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Mersin, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2001, ss.10-15

Kitap & Kitap Bölümleri

2013

2013

Investigating the Climate Change Impacts on the Water Resources of the Konya Closed Basin Area (Turkey) Using Satellite Remote Sensing Data

Ekercin S., Sertel E., Dadaşer Çelik F. , Durduran S.

Causes, Impacts and Solutions to Global Warming, Dincer,I.,Colpan,C.O.,Kadioglu,F., Editör, Springer Science+Business Media, Arizona, ss.157-168, 2013

Desteklenen Projeler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Tersakan Havzasında Entegre Su Kalitesi Modellemesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

DADAŞER ÇELİK F. (Yürütücü) , ÖZDOĞAN SARIKOÇ G.

2018 - 2020

2018 - 2020

Sultan Sazlığı'nda Pestisit Kirliliğinin Tespiti

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

DADAŞER ÇELİK F. (Yürütücü) , PEKER B.


Burslar

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

MacArthur Bursu

Üniversite

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Yurtdışı Doktora Eğitim Bursu

YÖK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 116

h-indeksi (WOS): 7