Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2018 44.Ulusal Fizyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 16. Uluslararası Ulusal Sinir Bilim Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 15. Uluslararası Katılımlı Sinirbilim Kongresi

  Katılımcı

  Sakarya, Türkiye

 • 2016 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Düzce, Türkiye

 • 2016 Joint Meeting of The Federation of The European Physiological Societies and The French Physiological Society

  Katılımcı

  Paris, Fransa

 • 2016 Uluslararası Katılımlı 3. Deneysel Hematoloji Kongresi

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2016 14. Ulusal Sinir bilim Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 The 2015 Developmental & Stem Cell Biology Symposium

  Katılımcı

  North Carolina, Chapel Hill, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2015 39th Annual UNC Lineberger Scientific Symposium "Personalized Medicine, the Cancer Genome Atlas and the Future of Cancer Care"

  Katılımcı

  North Carolina, Chapel Hill, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2014 Deneysel Hematoloji Kongresi & EBMT Highlight

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2013 Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 1st Cell Death Research Congress with International Participation

  Katılımcı

  Cesme - Izmir / Turkey, Türkiye

 • 2013 Laboratuvar Hayvanları Bilimi 3.Ulusal Kogresi

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2012 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2011 1st International Conference on Stem Cell Research and Aplications

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2011 9th International Comet Assay Workshop

  Katılımcı

  Kuşadası-Aydın, Türkiye

 • 2010 XXII. Ulusal Biyofizik Kongresi

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2010 Embryonic Stem Cells Seminar, Erciyes Üniversitesi Biyoteknoloji ve Araştırma Merkezi

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2009 XII.Ulusal Medikal Fizik Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2009 2nd International Biophysics Congress and Biotechnology at GAP &21st National Biophysics Congress

  Katılımcı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2009 1.Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2008 XX. Ulusal Biyofizik Kongresi

  Katılımcı

  Mersin, Türkiye

 • 2008 Sinir Bilimleri Araştırmalarında Elektrofizyolojik Yöntemlerin Kullanımı, Workshop

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2008 Genç Bilim İnsanları İle Beyin Biyofiziği II:Beyin Asimetresi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım,Çalıştay

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

Ödüller

 • Mayıs 2016 Poster ikincilik ödülü.

  2nd International Congress of Forensic Toxicology

 • Ekim 2015 Turkish Society of Toxicology with the participation of the Hellenic Society of Toxicology

  Turkish Society of Toxicology with the participation of the Hellenic Society of Toxicology

 • Nisan 2014 Translasyonel Hematoloji Ödülü

  Deneysel Hematoloji Kongresi & EBMT Highlight

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 167

h-indeksi (WOS): 7